Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru LK Ivy Michalíčkové je hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech lidská nedbalost. „Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště, nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.
„Vzhledem k mírnému průběhu letošního jara zaznamenal HZS Libereckého kraje v první polovině roku 2008 pouze 95 požárů ve volné přírodě. „Zatím se jednalo o drobné požáry luk a lesů, které nezpůsobily rozsáhlé škody. Nejčastější příčinou vzniku požáru v letošním roce bylo ponechání ohnišť bez dozoru při jarním pálení klestu po lesní těžbě, kdy došlo k rozšíření na okolní lesní porost,“ připomíná Iva Michalíčková.
Pro srovnání za stejné období loňského roku jednotky požární ochrany zasahovaly v našem kraji u 240 požárů lesů, polí a luk.
„Nejrizikovější období, letní měsíce červenec a srpen, však vzhledem k začátku prázdnin a dovolených právě začíná,“ dodává mluvčí.