Město ji uzavře na celý měsíc a půl až do konce listopadu kvůli opravě chodníku.

Provoz v Sokolské ulici je za normálních okolností sice pouze jednosměrný, ale i tak představuje důležité spojení mezi horní a spodní částí centra města.

Na uzavírku už ve městě upozorňují rozmístěná dopravní značení. Naopak o uzavření důležité dopravní cesty zatím téměř vůbec neinformovala českolipská radnice, pouze odbor dopravy a správních agend zveřejnil stručné oznámení. K němu se ale zřejmě běžný návštěvník webových stránek města dostane jen stěží. Uzavírka přitom přinese omezení, které ovlivní chod města až do 30. listopadu.

Opravu chodníku v Sokolské ulici si současná koalice na radnici vytkla jako jednu z rozpočtových priorit pro letošní rok. Koalice sestavila investice v letošním rozpočtu tak, že důraz kladla na snížení energetické náročnosti budov škol (zateplení ZŠ Slovanka, MŠ: Šikulka, Sovička, Roháče z Dubé), na opravy střech školských budov a opravy v kulturních a sportovních zařízeních a právě také na opravy chodníků.

Kromě Sokolské by mělo dojít i na rekonstrukce chodníků v parku či před kulturním domem Crystal.