V roce 2011 onemocnělo klíšťovou encefalitidou v Libereckém kraji celkem 18 osob, což je o 11 osob více než v roce 2010. Celkový počet nakažených v České republice byl 861 obyvatel, což je za posledních 30 let druhý nejvyšší výskyt.

Příznivé klimatické podmínky během podzimu roku 2010 se staly základem pro předpokládaný úspěšný vývoj klíšťat v roce 2011. Počet nemocných klíšťovou encefalitidou dle statistik Státního zdravotnického úřadu byl druhý nejvyšší za posledních 30 let. Stejně jako v minulých letech byli nejohroženější skupinou starší lidé, jen v Ústeckém kraji bylo z celkového počtu nakažených 42% lidí starších 50 let.

„Klíšťová encefalitida je virový zánět mozku přenášený klíšťaty. Říká se jí také Středoevropská klíšťová encefalitida, což napovídá, že je skutečně rozšířena ve státech střední Evropy - kromě České republiky hlavně v Rakousku a Německu. Podobné onemocnění se ještě vyskytuje ve Skandinávii, v Rusku, na Sibiři a Dálném Východě,“ uvádí MUDr. Pavel Slezák ze Střediska očkování a cestovního lékařství.

Dále lékař dodává: „Cestovatelé z jiných zemí vnímají klíšťovou encefalitidu v České republice podobně, jako my vnímáme rizika exotických onemocnění při cestách do Jihovýchodní Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Ve zdravotnických doporučeních pro Střední Evropu je očkování proti klíšťové encefalitidě důrazně doporučováno a jen málokterý turista to bere na lehkou váhu.“

Pavel Slezák dále upozorňuje, že naproti tomu je bohužel  obyvateli České republice zdravotní riziko klíšťové encefalitidy stále vnímáno poměrně okrajově. Počet lidí, kteří se nechávají pravidelně očkovat, je stále malý, aktuálně kolem 18%.

Ohroženi jsou především starší lidé

Pro mnohé může být překvapením, že jednou z nejohroženějších skupin při onemocnění klíšťovou encefalitidou jsou právě osoby starší 50 let, u nichž má nemoc nejzávažnější průběh.  Tito lidé často tráví teplé období na svých chatách a chalupách, pracují na zahradě, houbaří, rybaří a věnují se turistice či venčí své čtyřnohé mazlíčky.

Podle doktora Pavla Slezáka je zvýšené riziko dáno i tím, že čím je pacient starší, tím větší má pravděpodobnost, že nemoc bude postupovat dál a postihne nervový systém. Nemocný má z počátku pocit, že choroba ustoupila. Teplota se vrátí k normálu, může se skutečně cítit lépe. Po týdnu však přichází druhá fáze. Zánět mozkových blan si vyžádá hospitalizaci a intenzivní péči. Při postižení mozku mívají nemocní dlouhodobé i trvalé problémy se spánkem, pamětí, schopností koncentrace a orientací. Může však docházet i k obrnám nervů, které se jen obtížně rehabilitují.

Nakažená klíšťata se vyskytují nejvíce uprostřed léta

Infikovaná klíšťata se vyskytují téměř po celé ČR. Můžete je chytit i na zahrádce nebo při procházce v městském parku. Klíště může způsobit onemocnění se závažným průběhem i následky. V roce 2011 onemocnělo klíšťovou encefalitidou celkem 861 osob, což je o více než 50 % více než v roce 2010.

Klíšťata mají ráda především vlhko. Při extrémně vysokých teplotách jim vlhkost chybí, a tak se schovávají pod zem. Nejvíce se proto vyskytují na jaře – od března do června a potom na podzim - od září do zimy, dokud nepřijdou mrazy.  

Prevence – nejlepší ochrana

 „V případě onemocnění klíšťovou encefalitidou můžeme napravovat pouze příznaky. Neexistuje terapie, která by léčila přímo toto onemocnění. Proto tolik apelujeme na prevenci,“ dodává k prevenci nejen seniorů doc. MUDr. Rastislav Maďar z Očkovacích center Avenier. Ochránit před onemocněním klíšťovou encefalitidou může pouze očkování.  Vakcínu je k dostání na lékařský předpis jak ve variantě pro dospělé, tak pro děti od 1 roku věku.

Očkování je možné provést kdykoliv během roku. V zimním období je ale očkování nejpříhodnější, protože nehrozí potenciální riziko nakažení klíš´tovou encefalitidou mezi podáním jednotlivých vakcín. Očkovat se může zájemce nechat u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru. Cena jedné dávky vakcíny je cca 600 Kč, ale většina zdravotních pojišťoven na ni poskytuje svým klientům příspěvek.