Nejviditelnější změnou byla různá válečná opatření v souvislosti se začátkem války. V letech 1937 až 1938 se stavěla lehká i těžká opevnění, která se nevyhnula ani Českolipsku.

„Podél hranic vyrostla linie lehkého opevnění, takzvaných řopíků. Opevnění na našem okrese probíhalo od Nové Huti až po Petrovice. V září 1938 bylo opevnění již z větší části dokončené a zčásti i obsazené Československou armádou,“ řekl k době před II. světovou válkou Radek Andonov, člen regionálního Vojensko-historického spolku Lužice, který se amatérsky zabývá historií poslední světové války.

Podle něj linie lehkého opevnění byla propletena i okopy a místy protitankovými zákopy, to vše bylo doplněno překážkami. Andonov dodává: „Po tragické Mnichovské dohodě armáda opustila a vyklidila tato zařízení, která se tak ocitla v nové Sudetské župě.“ Co armáda nestihla demontovat, to zůstalo na svém místě a neuniklo zájmu Wehrmachtu.

„V letech 1938 až 1940 probíhaly na lehkém opevnění v regionu ojedinělé zkoušky. Byly důležité pro Wehrmacht, protože ten se měl již brzy zakousnout do belgického a francouzského opevnění,“ prozradil Radek Andonov. „Některé opuštěné objekty ještě dnes nesou stopy po ostřelování a pokusných výbuších. Dostupné protitankové překážky skončily v posledních dvou letech války na západní a i na východní frontě, kde měly pomoci zadržet valící se ocelovou lavinu nepřátelských tanků.“

Odstřelovali lehká opevnění

V letech 1944 až 1945 se velení Wehrmachtu zabývalo zapojením opevnění do obrany. Tak se i stalo na východním Slovensku, ale i na Ostravsku a pomoci měly i řopíky u Odolova na Trutnovsku. Byl tu však kardinální problém.

„Veškerá zařízení Wehrmacht již dávno demontoval, chyběly zejména lafety, a tak museli improvizovat, aby osadili německé kulomety. Museli zvětšit střílny, a tak je buď vyřízli nebo rovnou odstřelili. Nic pak nebránilo toto opevnění začlenit do obrany Wehrmachtu,“ sdělil další zajímavost Radek Andonov s tím, že i na Českolipsku několik řopíků nese stopy po podobných úpravách, i když není zcela jasné, zda jsou větší střílny výsledkem pokusů či přípravou pro potřeby Wehrmachtu.

V mnohých pramenech zmínky o přípravě předválečného opevnění jsou, ale podle výpovědí pamětníků se zvelebovaly pouze staré okopy či protitankové zákopy.

Hlídkovali při bombardování

„Jeden takový ještě dnes patrný zákop můžeme najít na Nové Huti. I o něm se hovoří jako o vhodném pro využití. Válečné běsnění se však zastavilo před branami našeho okresu, a tak svého posledního využití se tyto prostředky obrany nedočkaly,“ doplnil Radek Andonov. Některé z posledních pozůstatků války můžeme ještě dnes nalézt i v České Lípě.

Jedním z nich je opuštěný a povalený takzvaný Einmannbunker (oficiální název Luftschutz – Splitterschutzzelle) v areálu bývalého městského nádraží. Ten sloužil jako ochrana pro strážné a hlavně jako pozorovatelna při bombardování.

„Pozorovatel měl tu nemilou povinnost sledovat průběh bombardování a dopady nevybuchlých pum. Ty pak nahlásil, aby je mohli odborníci zlikvidovat,“ doplňuje Andonov. „Někdo by si mohl myslet, že tento typ bunkru sloužil pro jednoho muže. Není to zcela pravda, v řadě případů hostil až čtyři strážné.“

Další dodnes viditelný prvek protiletecké ochrany se nachází v areálu někdejší českolipské Tatrovky. U jedné brány je dodnes patrný malý ochranný bunkr, stanoviště pro strážné Werkschutzu, což byla uniformovaná složka odpovědná za ostrahu závodů.

To nejsou jediné pozůstatky války v České Lípě. V řadě domů jsou dosud patrné stopy po opatřeních spojených s protileteckou ochranou. Jde především o německé nápisy a značky označující protiletecké kryty. Ve sklepních prostorách můžeme nalézt různé úpravy jako například výztuhy stropů, vyznačená místa průrazů do vedlejších sklepních prostor v případě zavalení vchodu, či osazení speciálními odolnými dveřmi.

„České Lípě se bombardování obytných zón vyhnulo, a tak těchto opatření nebylo třeba. Je nutné podotknout, že vůbec nebyla zbytečná. Například v Ústí nad Labem nebo Děčíně zažilo civilní obyvatelstvo opravdové letecké nálety na obytné čtvrti. V Ústí šlo dokonce o kobercový nálet,“ dodal Radek Andonov.

Tomáš Mařas