Školní budovy v České Lípě nejsou ani během dvou prázdninových měsíců prázdné a opuštěné. Naopak zde panuje čilý ruch v podobě nejrůznějším oprav a rekonstrukcí. V plánu jsou i rozsáhlé úpravy sportovišť.
Systém ústředního topení opravují na Základní škole Pátova s náklady 650 tisíc korun. Na ZŠ špičák pak po rekonstrukci venkovního schodiště za více jak 130 tisíc korun nyní pracují na opravě části střechy. „Velkou změnou prošla také škola Šluknovská, kde se vyměnila nevyhovující střešní krytina u budov prvního a druhého stupně včetně vstupní haly,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová. Práce si vyžádaly téměř jeden a půl milionu korun.
Hřiště budou sloužit všem
Kromě běžných oprav, které v létě probíhají prakticky na všech základních a mateřských školách ve městě, připravuje radnice rozsáhlý projekt revitalizace sportovišť. „Vybrali jsme největší základní školy ve městě. Na nová hřiště se mohou těšit žáci Partyzánské, Jižní, Školní a školy na Slovance,“ vyjmenoval místostarosta města Jan Stejskal.
Odbor rozvoje města, majetku a investic již vytipoval dva zpracovatele projektové dokumentace podle podkladů a potřeb jednotlivých škol. „Finance na tento záměr se pokusíme získat z programů Evrospké unie. Podmínkou pro získání těchto dotací bude pravděpodobně zajistit, aby na tato sportoviště měla volný přístup veřejnost,“ dodala starostka Hana Moudrá.
Uvažují také o umělem kluzišti
Hřiště by tak v budoucnu neměla sloužit pouze potřebám škol, ale budou je moci v odpoledních hodinách vyžívat všechny děti. V současné době již město připravuje výběrové řízení na dodavatele na obnovu sportoviště u ZŠ Školní. „Rekonstrukcí zde projde sprinterská rovinka se čtyřmi drahami doplněná o doskočiště pro skok do dálky. Jednáme i o možnosti, aby se součástí areálu stalo také umělé kluziště z polymerových desek, které bude mít celoroční využití,“ řekla vedoucí investičního oddělení Jolana Nebřenská.