Podpořit zachování malé a oblíbené školy přišly desítky rodičů. Zprvu se ale zdálo, že zastupitelé tento bod nebudou vůbec projednávat.
Starosta Kamenického Šenova Ota Raiter totiž navrhl, aby sloučení škol nejprve projednala rada školy na náměstí Míru. Prakticky bez jakékoliv diskuse dal starosta hlasovat o změně programu a těsnou většinou hlasů tento návrh prošel.
Opoziční zastupitelé i veřejnost přesto rozpoutali diskusi k problematice. Důvodem měl podle starosty být otevřený dopis rodičů zastupitelům a například podle Jitky Bouchalové to není důvod pro odložení. „Myslím, že není žádnou překážkou, že to neprojednávala rada školy,“ řekl zastupitel Ladislav Flégl. Přítomní občané dávali v průběhu jednání nadšeně najevo svůj souhlas. Tomáš Prokop připomněl, že o sloučení škol hlasovali už před čtyřmi lety, kdy rozhodli, že škola na Práchni zůstane. „Nevím o nikom, kdo by chtěl něco jiného. Deptáte občany dalším odkladem.“
Starosta trval na svém argumentu: „Školská rada musí projednat, co zachování prácheňské školy bude znamenat pro ně. Děti ve velké škole se budou učit po třiceti žácích ve třídě!“ Starosta potvrdil, že tu nejde o ekonomické důvody, ale o to, aby děti z Práchně přešly do velké školy. Třídy se podle pravidel mohou totiž rozdělit až když v nich je nejméně jednatřicet žáků.
Na to se ale ozvali rodiče dětí, které buď už do malé školy chodí, anebo jsou tam zapsané.
„Nesouhlasím, abyste rozhodnutí odkládali. Mé dítě je zapsané do první třídy na Prácheň a jestli ji zrušíte, musím řešit, kam bude v září chodit. Jakou vůbec máte jistotu, že tam děti půjdou?“ ptala se Šárka Jašková.
„Zrušení školy na Práchni bude mít dopad na společenské dění. Byl bych pro, aby se školy sloučily přirozenou cestou, aby mohly v přirozené konkurenci soutěžit o děti, ne aby o tom někdo takto rozhodl,“ řekl Miloš Macháček.
Na základě této diskuse zastupitelé znovu hlasovali o tom, že projednávání sloučení škol vrátí znovu na program jednání, což se podařilo.
Zastupitelé i občané se ještě jednou vyjádřili k problematice. Zazněly jak věcné, tak i emotivní argumenty.
Josef Šulc se domnívá, že požadavky rodičů by mohly být splněny i ve velké škole. „Svůj původní názor ale přehodnocuji a budu hlasovat o zachování stávajícího stavu,“ řekl.
„Obě zařízení mají své opodstatnění. Rodiče i děti si mohou vybrat, zda zvolí rodinnou atmosféru malé školy, anebo školu velkou,“ shrnul Tomáš Prokop.
K tomuto názoru se přiklonilo deset zastupitelů, a tak škola na Práchni zůstane zachovaná.