Pracovníci budou mít na starosti čištění městských komunikací, veřejných ploch včetně základního ošetřování městské zeleně, ale také dětských hřišť, laviček nebo zastávek MHD .Žádost města v polovině března schválil českolipský úřad práce.

„Město možnost využití pracovníků na veřejně prospěšné práce dlouhodobě vítá, proto o ně opakovaně žádá. Šetří tak prostředky z městského rozpočtu. V letošní zimě 30 pracovníků pomáhalo s ručním odklízením sněhu a ledových zmrazků. Od března byli zapojeni do úklidu komunikací a ulic. Zametali štěrk, sbírali odpadky odhozené v keřích a zeleni. Ne všichni pracují, jak by měli, a proto zpřísníme kontrolu a s těmi, co řádně nepracují, se rozloučíme," uvedl místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

O dohled a organizaci práce pracovníků VPP se budou starat čtyři koordinátoři, kteří ve spolupráci s městem rozdělí zadané úkoly a kontrolují, jak jednotlivé skupiny rozmístěné po městě pracují.

„Několik pracovníků bude provádět údržbu na pěti pohřebištích ve vlastnictví města Česká Lípa. Ostatní zaměstnanci budou udržovat majetek města, například natírat zábradlí, mostní konstrukce nebo čistit odtokové žlaby, případně vypomohou v příspěvkových organizacích města," upřesnila Petra Novotná, vedoucí odboru technické správy majetku města.