Odpověď není jednoznačná. Jazýčkem na vahách je totiž důvod, kvůli kterému případná rvačka vznikne.

„Když se budou hádat třeba o ženu a pak se kvůli ní poperou, pracovní úraz to není. Když se však spor týká nějaké pracovní záležitosti, pak se bude jednat o pracovní úraz. I takové věci se stávají,“ vysvětlil Deníku předseda Asociace samostatných odborů v Liberci Milan Šubrt.

Když se taková věc stane a naneštěstí skončí nějakým úrazem, je zaměstnavatel povinen sepsat záznam o pracovním úrazu. Ještě předtím se však úraz musí zapsat do knihy úrazů, která musí být podle Zákoníku práce na každém pracovišti.

„Je třeba to zapsat i v případě, že ten úraz třeba není vážný a tolik to nebolí. Běžně se totiž stává, že se zranění může projevit za několik dní a vyžádá si návštěvu lékaře. Pokud potom pracovní úraz není zapsaný, může nastat problém s odškodněním,“ poznamenal Milan Šubrt s tím, že vést knihu úrazů je povinností každého zaměstnavatele. „Lidé bohužel často úrazy podceňují. Myslí si, že to nic není, že se nic nestalo, a potom je takové podcenění může mrzet,“ dodal Šubrt.

Zaměstnavatel má ze zákona pochopitelně povinnost odškodnit úraz, jestliže vznikl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Uhradit by měl zaměstnanci ztrátu na výdělku a bolestné. Nejprve se však musí určit, kdo má jaký podíl zavinění na daném úrazu. Pokud zaměstnanec nezavinil vůbec nic, dorovná mu zaměstnavatel rozdíl mezi nemocenskou a průměrným výdělkem.

Dalším druhem náhrady je bolestné. Na tu mají lékaři zvláštní tabulku, podle které určí výši odškodnění. Uhradit by zaměstnavatel měl i náklady spojené s léčením.