I takovou argumentaci si vyslechla soudkyně Okresního soudu v České Lípě Marcela Janušková. Ta má rozřešit spor o proplacení faktur na provedené práce při rekonstrukci panelových domů po sovětské armádě v Kuřívodech a Hradčanech nad Ploučnicí. Firma Stavoinvesting zažalovala město Ralsko a požaduje po něm úhradu více než jednoho milionu korun za práce spojené s provedením projektových dokumentací pro stavební povolení.

„Společnost neprovedla všechny práce, které deklarovala,“ zdůvodnil, proč ralská radnice odmítá splatit pohledávky, Jiří Zelenka. Nad jeho slovy se podivila žalující strana, která poukázala, že po podání žaloby bylo město svolné a proplatilo zhruba šedesát procent dlužné sumy. „Proč nechce nyní zaplatit zbývající více než milion korun, to nevíme,“ komentoval Jiří Lukáš, který zastupoval společnost Stavoinvesting.

Proč město nesouhlasí s úhradou, zajímalo i soudkyni Marcelu Januškovou. Podle Jiřího Zelenky je dalším důvodem skutečnost, že firma stavbu oficiálně městu nepředala.

Jiří Lukáš znovu zopakoval, proč tedy město vůbec uznalo úhradu některých nákladů. „Úhrada a jednání města s jednatelem společnosti Zdeňkem Paličkou byla vedena bez mé přítomnosti. Vycházím ze stanoviska, které reprezentoval bývalý starosta Jindřich Šolc,“ vysvětlil Jiří Zelenka.

V souvislosti s tím připomněl, že městem ustanovená komise pro narovnání vztahů s firmou Stavoinvesting uznala proplacení pohledávek za více než 1,7 milionů korun z původní dlužné částky přes tři miliony korun.

„Nevím, proč město nechtělo zpočátku zaplatit ani korunu, pak něco ano a nevím, proč nechce proplatit zbytek,“ sdělil Jiří Zelenka a poukázal, že ve spisu nejsou založeny originály mandátních smluv, které město uzavřelo se společností, ale pouze kopie. „Podle nich tedy není ani jasné, zda jsou originály vlastně vůbec podepsány oběma stranami,“ řekl advokát Zelenka.

Jsou to obstrukce

Jeho prohlášení Jiří Lukáš označil doslova za obstrukce. „Žalovaný popírá uzavření mandátních smluv. Zde je sedm let staré územní rozhodnutí, které bylo posláno městu přímo ze stavebního úřadu v Mimoni. To by nemohlo být vydáno bez projektové dokumentace, kterou zajistila firma Stavoinvesting. Navíc město byty již čtyři roky využívá a má z nich prospěch,“ argumentoval Jiří Lukáš a předložil soudkyni zmíněné dokumenty.

Na ně se přišel podívat i advokát města, který připustil, že o jejich existenci nevěděl. S ohledem na to soudkyně Marcela Janušková ukončila jednání a vydala rozhodnutí, že město Ralsko je povinno do jednoho měsíce specifikovat své důvody, proč odmítá zaplatit společnosti pohledávky.

U soudu se obě strany sejdou opět koncem dubna, kdy se na lavici svědků posadí i odvolaný starosta města Jindřich Šolc.