Ani jeden přechod pro chodce nemohou využít děti, které chodí do základní školy na sídlišti Sever v České Lípě.
„Okolo celé školy vedou velmi frekventované silnice, avšak přechod pro chodce tu není ani jeden,“ říká Ilona Procházková, matka dvou dětí, které tuto školu navštěvují. „U jiných škol hlídkují před začátkem vyučování policisté u přechodů, avšak tady nemají ani hlídkovat kde, když tu žádný přechod není,“ rozhořčeně dodává.
Ještě donedávna byla ulice Školní uzavřená. Zákaz vjezdu však z této ulice zmizel a nahradila jej značka jednosměrné ulice. Auta tak mohou projíždět i v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu do školy.
Oproti dětem ze sídliště Sever mají školáci navštěvující základní školu na Špičáku přechodů pro chodce dostatek a jejich bezpečnost zde hlídá i radar s kamerou, který upozorňuje řidiče na jejich aktuální rychlost.
„Speciální software nám také bude vyhodnocovat nejen rychlost vozidel, ale i množství vozidel, které tudy projedou. Budeme mít tak zcela jasnou představu o dopravním zatížení této lokality,“ řekl místostarosta Jan Stejskal.
Děti z největšího českolipského sídliště Špičák jsou na tom, tedy co se jejich ochrany týká, daleko lépe než děti z menšího sídliště Sever. Nezbývá než doufat, že si tuto situaci úředníci uvědomí dříve, než je k zamyšlení donutí nějaké neštěstí.

Další zprávy z regionu najdete zde