Město se tak snaží zmírnit nebezpečí, které hrozí chodcům od řidičů, jež zde nedodržují maximální stanovenou rychlost.
Cvikovem denně projíždějí stovky aut, ale i kamionů. „Přechod ke Grafostroji je dost dlouhý a děti nebo senioři tu mají problém přejít,“ popsal situaci místostarosta Jaroslav Švehla.
Proto se rozhodli, že přechod bude vybavený semafory a osvětlený. „Semafory budou zkoordinované s první světelnou křižovatkou,“ řekl místostarosta.
Provoz v těchto místech zvýší i plánovaný supermarket. Jak uvedl starosta Ivo Čeřovský, investor trval na tom, aby místo bylo v dostupné vzdálenosti i pro pěší. Proto vyroste v blízkosti autobusového nádraží a tento přechod bude o to víc potřebný.
„Během územního řízení budeme vše koordinovat tak, aby přechod nekolidoval s výjezdem od supermarketu,“ podotkl Jaroslav Švehla.
O tom, že řidiči v těchto místech ohrožují chodce, svědčí i častá měření rychlosti městskou policií. „Pravidelně,“ zdůraznil místostarosta. Překročení rychlosti je prakticky na denním pořádku.
Cvikov získal dotaci 90 tisíc od kraje. Celkové náklady jsou ale 1,35 mil. „Máme hotový projekt a chceme celou akci letos zrealizovat,“ dodal Jaroslav Švehla. Kromě semaforů a osvětlení tu budou i nové chodníky.
„Podpora technických zařízení je jedním z úkolů BESIP, jejíž koncepci schválili krajští zastupitelé,” připomněl Vladimír Richter, radní pro dopravu.
Kraj podpořil také rekonstrukci autobusového obratiště ve Slunečné (88 tis. Kč). Celkově kraj vyčlenil na podporu technických zařízení, která mají zvyšit bezpečnost, 420 tis. korun.