Projekt Město Nový Bor – město bez bariér by měl pokračovat i v letošním roce vytvořením dalších bezbariérových přechodů, a to v ulicích T. G. Masaryka, Wolkerově a Dvořákově.
„Úplně nový přechod bude postavený ve Wolkerově ulici, zatímco zbývající dva budou upravené. Přechod ve Dvořákově ulici před poliklinikou čeká vyvýšení a také nasvětlení,“ upřesňuje Lukáš Hrádek, vedoucí oboru rozvoje města. „Také letos žádáme na tuto investiční akci o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.“
V uplynulém roce upravili nebo nově postavili v Novém Boru celkem sedmatřicet přechodů pro občany se sníženou schopností pohybu a orientace.
Bezbariérové přechody pro chodce prozatím vznikají pouze v centru města, ale postupně by měly přetínat komunikace také v jeho dalších částech mimo centrum.