„Ale ty věci zrají v tichu v člověku dál a já bych byl rád, kdybych Vám je mohl ukázat jednou i jinak."

To napsal na jaře roku 1914 tehdy už jednatřicetiletý básník, novinář i divadelní režisér Jiří Mahen v dopise, ve kterém gratuloval k sedmdesátinám faráře a českobratrského kazatele Eugena Schmidta (1844 - 1914).

Přestože s Mahenem je dnes spojovaná především jihomoravská metropole Brno, oba muže, moudrého kazatele a mladého gymnazistu, budoucího dramatika, spojilo na úplném konci 19. století Českolipsko.

Eugen Schmidt, potomek pronásledovaných moravských bratří, zakladatelů hornolužického bratrského města Herrnhut (česky Ochranov), se stal naprosto zásadní postavou v historii Obnovené jednoty bratrské v Čechách.

Po důležitých milnících v jeho životě ho osud dovedl až do Dubé na Českolipsku, kde strávil posledních 25 let svého života a kde také v sedmdesáti letech 16. prosince 1914 zemřel. Jeho písemná pozůstalost, včetně korespondence s Jiřím Mahenem, zůstává i sto let po jeho smrti na Českolipsku, uchovává ji Státní okresní archiv v České Lípě.

Rozhodující moment ve Schmidtově životě nastal v roce 1870. Potomci nekatolických exulantů, kteří museli z Čech uprchnout po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, začali po vydání protestantského patentu v Čechách v roce 1861 uvažovat o návratu do země svých otců nebo alespoň usilovali o zakládání spřízněných jednot znovu i na českém území.

První baštou Obnovené jednoty bratrské v Čechách se stal v roce 1870 východočeský Potštejn. O dva roky později vznikl sbor v Dubé na Českolipsku a před první světovou válkou dalších osm sborů. Jednota bratrská pracovala jak mezi Čechy, tak mezi Němci. Rozvíjela práci sociální (sirotčinec v Dubé) i misijní (práce mezi domorodci v jižní Africe).

Pro první sbor v Potštejně bylo potřeba najít kazatele. Tím se nakonec z rozhodnutí ochranovského „ředitelství" stal energický a podnikavý Eugen Schmidt. Pod jeho taktovkou začalo šíření Obnovené jednoty bratrské v Čechách.

V roce 1889 Schmidt převzal bratrský sbor v Dubé po svém příteli, bratru Bernhardovi. Ten mimo jiné Schmidta seznámil s Aloisem Jirásekem, Byl to právě Schmidt, kdo Jiráska upozornil na postava Františka Vladislava Heka, díky čemuž pak vznikl román F. L. Věk.