Označili ho za velkého umělce a „básníka barvy své doby".

Významný český malíř Josef Navrátil (1798 - 1865) stihl během svého života zanechat důležitou stopu, která přetrvala dodnes, také na Českolipsku, v Zákupech a Novém Boru. Zemřel 21. dubna 1865, právě dnes uplyne od jeho úmrtí 150 let.

Maloval i navrhoval

„Josef Navrátil vymaloval většinu interiéru zákupského zámku. Ve velmi krátké době, na přelomu let 1850 a 1851, zhotovil stropní výmalby společně se svými pomocníky," popisuje Navrátilův nejvýznamnější počin na Českolipsku kastelán zákupského zámku Petr Weiss. „Kromě malířské práce také pro zámek Zákupy navrhoval. Dodnes se tu dochovaly zlacené vyřezávané rámy zrcadel, ve stejném stylu jsou zlacené vyřezávané lustry a záclonové garnýže, zhotovené podle jeho návrhů."

Protože zákupský zámek je původně barokní, dochovaly se tu v polovině 19. století barokní malby. Proto se původně předpokládalo, že část těchto barokních maleb se zachová a že je Navrátil a jeho pomocníci pouze zrestaurují. „Ale nakonec se naprostá většina původních maleb zakryla a Navrátil je nově přemaloval," upozornil zákupský kastelán.

V době, kdy Josef Navrátil pracoval v Zákupech, si také „odskočil" do Nového Boru, kde vymaloval strop síně v domě čp. 45 na hlavní třídě TGM. Díky těmto výmalbám, na jejichž restaurování v roce 2011 přispívali v městské sbírce i obyvatelé Nového Boru, se tomuto prostoru už celé roky říká Navrátilův sál.

Svoji práci v Zákupech Josef Navrátil signoval. „Na dvou místech na výmalbách máme jeho vlastnoruční podpis," doplnil další zajímavost kastelán Petr Weiss. „Víme také, že se podílel společně s družinou umělců, kteří tu pracovali pro císaře, na opravě kaple na Kamenickém vrchu u Zákup. I romantické malby uvnitř zákupského kostela sv. Fabiána a Šebestiána, které pocházejí z doby Ferdinanda V. Dobrotivého, nesou znaky Navrátilovy práce."

To, že Josef Navrátil pracoval pro dvůr Ferdinanda V. (kromě Zákup se podílel na výmalbě zámku v Ploskovicích, Ferdinandova druhého letního sídla), může mít podle Petra Weisse kořeny už v době před Ferdinandovou korunovací českým králem (září 1836). „Kvůli korunovaci se dělala nová výzdoba Vladislavského sálu a jeho strop vymaloval právě Josef Navrátil. Tato jeho práce se ale nedochovala," upozornil Weiss.

Pravděpodobnější ale je, že Navrátila do Zákup doporučil pražský architekt Jan Bělský nebo hlavní dekoratér Josef Veselý. „Musel ale vždy předložit návrhy i cenovou nabídku, kterou schvaloval nejvyšší hofmistr," uzavřel Petr Weiss.