Absolventi této Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově mají zásluhu na tom, že české sklářství si už po léta udržuje vysokou úroveň. Mezi nejznámější žáky patří například výtvarníci Jiří Šuhájek, Ivo Rozsypal, Vladimír Klein, Vladimír Jelínek, Rudolf Jurnikl, Vladimír Kopecký, Ladislav Oliva, Jan Novotný, Vratislav Šotola či ve Francii žijící malíř František Janula.

Sklářská škola oficiálně vznikla v roce 1856, ale už 17 let předtím začala ve městě fungovat její předchůdkyně. Šlo o nedělní školu kreslení pro žáky, sklářské tovaryše a mistry. Opravdová škola pak vznikla na přání místních výrobců, aby vychovala budoucí řemeslníky. Od začátku 80. let 19. století pak nejtalentovanější z nich zamířili na studia na umělecké vysoké školy ve Vídni a později i na VŠUP v Praze.

Dobré výsledky kamenickošenovské školy uspíšily rozhodnutí založit podobnou školu také v Novém Boru (1870). Zkušeností z obou ústavů poté začali využívat i zakladatelé sklářských škol v německém Zwieselu (1904) a Železném Brodě (1920). Aktivity školy ale předčasně skončily jejím zrušením v roce 1952, již po pěti letech bylo však vyučování obnoveno.

Šenovská škola chystá k výročí celou řadu akcí, půjde především o výstavy. Jedna už začala v libereckém Severočeském muzeu. Následovat budou další v Novém Boru, Bratislavě a v Praze.