Obřad se konal 24. října 2000 v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Část ostatků světice byla při bohoslužbě uložena na katedrálním bočním oltáři.

Zdislava proslula svým milosrdenstvím a dobročinností. Podobně jako svatá Anežka založila špitál a svůj léčitelský um věnovala nemocným. V roce 1995 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena. Zdislava z Lemberka se mohla narodit v letech 1219 - 1220, a zemřela v roce 1252.

Byla manželkou velmože Havla z Lemberka, sama pocházela z významné rodiny. Její otec byl moravský pán a matka byla dvorní dámou královny Kunhuty. Po staletí zapomenutá šlechtična žila na hradě Lemberk a na poměry 13. století se nebývale starala o nemocné a slabé.

Do Jablonného v Podještědí tak za ní putují každoročně zástupy poutníků. Její ostatky právě tam spočívají v chrámu sv. Vavřince. V roce 1979 je zkoumal věhlasný odborník Emanuel Vlček. Zjistil, že se opravdu jedná asi o třiatřicetiletou ženu. Jemný ženský typ, který odpovídal předpokládané podobě její matky.