Jeho datum narození se kvůli nejistotě, která kolem toho panuje, většinou ani neuvádí. Podobně nejisté je také to, kdy zemřel. Někde tvrdí, že kolem r. 1710, jiný pramen ale zaručeně hlásí, že zemřel 15. srpna roku 1703. Pokud by to bylo správně, pak přesně před 310 lety zemřel muž, který se zasloužil o mnoho památek Českolipska. Ital jménem Guillio Broggio.

Asi nejvýznamnější českolipskou „položkou" v tvorbě významného architekta je poutní sakrální komplex v Horní Polici. Broggio ho začal stavět roku 1689 na žádost zákupského vévody Julia Františka. Stavbu posléze podporovala také zákupská vévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, která zajistila finance na dokončení komplexu, jež měl už ovšem na starosti Broggiův syn Octavio.

Spojení s pány ze Zákup nebylo náhodné. Od roku 1689 se Giullio Broggio objevuje jako prováděcí stavitel u dostavby zámku v Zákupech a za působení vévodkyně Anny Marie Františky (zřejmě opět už pod taktovkou syna Octavia) finišuje dostavba velkolepé venkovské rezidence. Postupně vzniká čtyřkřídlý zámek s kamenným mostem a nádhernou voliérou, je přestavováno předzámčí, nově budována terasová zahrada a monumentální hospodářský dvůr. U zámku je zřízeno závodiště pro koně, rybník, bažantnice a obora.

Své stopy zanechal Giullio Broggio také v sousední Mimoni, kam ho povolali Jan František Edmund a Jan Ignác Dominik Putzové z Adlersthurnu. Dodnes je možné se obdivovat stavbě unikátního mimoňského Božího hrobu. Putzové z Adlersthurnu zadali Broggiovi také dostavbu mimoňského zámku. Ten byl ovšem v roce 1985 srovnaný se zemí.