Tehdy devětadvacetiletý Jan Komárek měl za sebou střední odbornou školu kamenickou a sochařskou, tři roky práce v kamenické dílně svého otce, Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v ateliéru profesora Otakara Španiela i několikaměsíční umělecký pobyt v Paříži.

Jan Komárek byl také jednou z hlavních postav nově založené skupiny výtvarných umělců Nezávislí, která se chtěla vymezit proti zavedeným uměleckým spolkům a která se představila třemi výstavami v Topičově salonu v letech 1933 až 1935.

Mnoho důležitého měl Komárek tehdy ještě před sebou. Mimo jiné poválečný odchod z Prahy na venkov, na Českolipsko, kde nakonec strávil dvacet posledních let svého života. Zemřel ve Cvikově 14. září 1965, právě dnes uplyne od jeho úmrtí rovných 50 let.

Komárka ovlivňovala doba, ve které žil. V nejlepších letech života za ním zůstávala díla s romantickými názvy Dívka s kytarou, Po koupeli, Dívka s růží či Dívka s pudřenkou. Během druhé světové války ale vytvořil a pojmenoval díla Mučení matek, Bolest nebo Lid byl připraven.

Ovlivnila ho i poválečná „budovatelská" éra, která ho dovedla k oslavě lidské práce, takže vznikla díla jako Brusiči kamene, U motoru, Svařování kolejnic, Kladení kolejnic nebo Muži se sbíječkami. Jan komárek byl také autorem vůbec první české sochy J. V. Stalina, monumentální pomník vytvořil ale i T. G. Masarykovy a účastnil se soutěží o pomníky Karla Hynka Máchy, Jaroslava Vrchlického a Boženy Němcové.

Na Českolipsku Jan komárek žil a pracoval v Martinově údolí ve Cvikově. Devět let po jeho úmrtí, v roce 1974, mu Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě uspořádalo k 70. výročí narození rozsáhlou výstavu, na které představilo 53 soch a 31 kreseb.

Jan Komárek se narodil 16. května 1904 v Letovicích na Blanensku do významné kamenické rodiny.

Jeho otec Antonín Komárek založil v roce 1900 kamenickou firmu, která přetrcvala až do dnešních dnů.

„Pradědeček tehdy vyráběl především pomníkové kříže, střešní tašky nebo tvárnice. Kámen se v té době dovážel hlavně z okolí," uvedl pro Blanenský deník Milan Komárek, majitel firmy, nesoucí dnes název Kamenoprůmysl.

Svého pradědečka zná poslední z Komárků pouze z vyprávění. „Padl v první světové válce a podnik za něj tehdy musela převzít prababička Františka se synem Ludvíkem," doplnil Komárek. Firma měla vlastní lom na hadec, typický černozelený kámen. Z něho se vyráběly urny a náhrobky. „Po vzniku první republiky v roce 1918 řídil firmu dědeček Bedřich se svými bratry Janem a Arnoštem. Jan byl sochař, takže využíval těžby i k vlastní tvorbě. Jeho plastiky stojí po republice stále. Jedna z nich, socha Masaryka, stojí na letovickém náměstí dodnes," řekl Milan Komárek.

Rodina Komárkových se ke slavnému rodinnému podniku dostala zpět po roce 1989. Dnes zpracovává kámen mnoha druhů, dělá obklady, dlažby i dekorace.

Článek vznikl s využitím materiálů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a článku „Letovické kamenictví slaví už 111 let" autorky Jany Navrátilové, publikovaném v červnu 2011 v Blanenském deníku.