Dřeviny na místě, kde před tím žádná zeleň nikdy nebyla, vysadili pracovníci odborné firmy na konci října. Ta samá firma se nyní musí také starat o jejich údržbu, zdravotní řezy a podobně.

Celou akci v Chotovicích financovali z grantu Nadace ČEZ z programu Stromy 2011. Náklady na nákup lip a jejich vysazení se vyšplhaly na 120 tisíc korun.

Nejhezčí pohled na třicet nových stromů je od bílého křížku na začátku aleje, odkud je také krásný výhled do okolí. Právě tam letos umístili panoramatickou tabuli, na které je znázorněné rozmístění okolních kopců, jenž jsou od křížku vidět. Výletníci tak bezpečně poznají, který je který.

Kristýna Brožová