Žádné herny v budovách, které slouží orgánu veřejné moci, ani v budovách škol, družinách, domech, kde tráví volný čas děti a mládež, v zařízeních sociálních a zdravotnických služeb, v kině, divadle, nebo v budovách autobusového či vlakového nádraží v České Lípě. To říká nová obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her, kterou schválili českolipští zastupitelé. Zároveň tím zrušili původní, tři roky starou vyhlášku.

Využití uvedených a dalších konkrétních budov pro herny však vylučuje sám zákon o hazardních hrách z roku 2017. „Město existující zákon ještě rozšiřuje tím, že stanovuje další budovy, ve kterých hazard nechce. Naším cílem je hazard co nejvíce regulovat a tím omezit především špatné dopady na ty, kteří již hraní propadli a minimalizovat negativní projevy provozování heren na bezprostřední okolí heren,“ řekla starostka města Jitka Volfová (ANO) a doplnila, že sám zákon dělá vše proto, aby provozování heren co nejvíce znesnadnil.

Vyhláška z roku 2015 určila okruh míst, kde se v České Lípě herny provozovat smí. Jednalo se o výčet 48 budov, ve kterých se již herny nacházely, další rozšíření o dvě nová místa město v minulosti neschválilo. A právě tento striktně daný seznam míst, na kterých se hazard ve městě povoloval, se nelíbil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten upozornil město na porušení zákona na ochranu hospodářské soutěže a na konci loňského roku zahájil proti městu správní řízení. České Lípě tak hrozí pokuta až do výše 900 tisíc korun.

„Úřad uvedl, že místa v naší obecně závazné vyhlášce nebyla vybrána podle objektivních a nediskriminačních kritérií a tím pádem vyhláška porušuje zákon o ochraně hospodářské soutěže,“ upřesnila Volfová. Podle ní předchozí vedení města se nemělo k činu, což vedlo ÚOHS k tomu, že proti městu na konci loňského roku zahájil řízení. „Nová vyhláška tak dává úřadu jasný signál, že ve věci činíme konkrétní kroky k nápravě, nová vyhláška je již zcela v souladu se zákonem,“ uvedla Volfová.

Místostarostovi se kritika nelíbí

S kritikou nesouhlasí bývalý místostarosta a současný zastupitel Juraj Raninec (ODS): "Považuji za absolutně nepřijatelné, že současné vedení města si nechá udělit pokutu v řádu několika set tisíc korun, i když nebyla prokázaná diskriminace platnou vyhláškou a zároveň se vedení města vzdává práva bránit se pokutě řádnými opravnými  prostředky," reagoval Raninec.

Město nyní chce využít i takzvanou proceduru narovnání, aby co nejvíce snížilo možnou pokutu. „Ačkoli je paradoxní, že nás zákon nutí ochraňovat i provozovatele heren, které ve městě nechceme, nemůžeme proti tomu nic dělat. Naopak naší snahou musí být minimalizovat veškeré negativní dopady na město, jeho obyvatele i rozpočet, ale v souladu se zákony,“ řekla Volfová.

S oběťmi heren se ve své odborné praxi často setkává psycholog a zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa). „Nejsou to jen patologičtí hráči sami. Ještě více líto je mi jejich partnerů a dětí,“ sdělil Hudec. Podle něj jde o zadlužené rodiny s exekutorem na krku, živořící ze dne na den s minimem prostředků, s psychickými kolapsy nebo dokonce sebevražednými pokusy. „Argument, že po zrušení heren se hazard  uchýlí mimo kontrolu do podzemí, je směšný. To povolíme krást, aby zloději nedejbože nekradli ilegálně?“ řekl Hudec.