Dlouhé čekání, řady automobilů, naštvaní řidiči. Tak vypadá situace u železničního přejezdu v Zahrádkách několikrát denně. Jakmile se závory spustí, začínají se na obou stranách tvořit fronty automobilů. Ti, kdo tudy jezdí pravidelně, vědí, že mají minimálně deset minut na oddych.
„Většinou jezdím přes Kozly, tady se čeká dlouho pokaždé,“ říká Kamil Novák, řidič jednoho z čekajících automobilů.
„Závory tu jsou při každém přejezdu vlaku dole čtvrt hodiny. Spouštějí se, jakmile vlak vyjede z České Lípy a zvednou se, až když vlak vyjede dál z nádraží v Zahrádkách, které je v tomto směru až za závorami,“ upozornil Jiří Římánek.
Zjistili jsme, že závory jsou skutečně spuštěné ve chvíli, kdy vlak vyjíždí z českolipského nádraží. V úterý odpoledne jsme byli na místě. Ve 14.40 hodin se zavírají závory. Mezi tím se vytváří na obou stranách dlouhá řada aut. Závory se zvedají ve 14.51 hodin. Cesta vlaku z České Lípy do Zahrádek trvá podle jízdního řádu osm minut.
Princip problému vysvětlil Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah. „Železniční přejezd v Zahrádkách je vybavený starým, mechanicky ovládaným zabezpečovacím zařízením. To obsluhuje závorář z místa, ze kterého ale není vidět na přejezd,“ popsal Petr Pošta.
Obsluha přejezdu musí zajistit bezpečnost provozu na silnici i na dráze. „Předpisy mu stanoví, že má zajistit přejezd závorami jakmile dostane informaci o blížícím se vlaku. To musí udělat o několik minut dříve než vlak skutečně projede.“ Dodal, že situace na přejezdu se změní po jeho automatizaci, se kterou se počítá v rámci modernizace tratí na Českolipsku.
To, že můžeme očekávat změnu k lepšímu, potvrdil i Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.
„V rámci zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech byl k modernizaci vybrán přejezd v Zahrádkách u České Lípy, kde se regionální trať z Lovosic do České Lípy kříží se státní silnicí číslo 15. Spolu s ním je k modernizaci navržen i přejezd na krajské silnici před železniční stanicí Blíževedly. Oba přejezdy budou opatřeny výstražnými zařízeními jak optickými tak i zvukovými,“ potvrdil Jiří Šťastný. Modernizace přejezdů je ve fázi projektové přípravy a dokumentace, která bude letos dokončena. „Se stavbou se začne nejdříve v následujícím roce, přesnější termín zatím nelze jednoznačně sdělit,“ dodal.