Dvě stě korun měsíčně navíc přiklepli zastupitelé v říjnu 2011 pracovníkům z městského úřadu v Doksech na příspěvek na penzijní připojištění. Ten platí město ze sociálního fondu svým zaměstnancům, kteří mají zřízené penzijní připojištění a nahlásí to na úřadě.

Pak dostávají od radnice půlku ze sumy, kterou si sami na zajištění ve stáří posílají. Do konce roku 2011 byla maximální částka, kterou město svým lidem mohlo připsat, tři sta korun. Od nového roku 2012 se ale suma zvedla na rovných 500 korun každý měsíc.

Nevyjádřili se

Navýšení částky a samotné říjnové hlasování se však nelíbí zastupitelce Růženě Buriancové. Ta navrhla, aby usnesení představitelé města vzali zpět.

„Nelíbí se mi, že zvyšujeme benefity zaměstnanců v době, kdy je firmy naopak snižují. Jedná se tu o desetitisíce ročně. Také jsem však přišla na to, že pro navýšení částky byl i pan místostarosta Kapoun a Josef Pavinský, jejichž manželky na úřadě pracují. Podle mě tak tehdy byli ve střetu zájmů,“ vysvětlovala svůj návrh na čtvrtečním zasedání zastupitelstva Růžena Burianová.

Ani jeden z mužů se ke svému říjnovému hlasování ohledně příplatku na penzijní připojištění nevyjádřil. „Tvrdíte, že jsem byl ve střetu zájmů a já se proti tomu moc bránit nebudu,“ pronesl pouze místostarosta Doks Karel Kapoun.

Pochybili všichni

Chybu při hlasování pak v následné diskuzi mezi zastupiteli přiznal také Miroslav Hornek. „Myslím, že je to chyba nás všech. Věděli jsme, o kom hlasujeme. Ale právní výklad ohledně střetu zájmů je poměrně složitý. Tak bychom měli jednat jako lidé,“ poznamenal Miroslav Hornek.

Aby nedošlo k dalším nejasnostem v hlasování z hlediska střetu zájmů jednotlivých zastupitelů, zpracovala tajemnice městského úřadu v Doksech Petra Musilová detailní materiál, který všichni členové zastupitelstva obdrželi.

Nezávisle na tom se problematikou platných pravidel ohledně střetu zájmů zabýval také bývalý starosta Doks Zdeněk Krenický. Ten srovnával dva zákony, zákon o obcích a zákon o střetu zájmů.

Návrh neprošel

V obou se shodně uvádí, že pokud je nějaký zastupitel ve střetu zájmů, tedy svého osobního a veřejného, měl by tuto skutečnost oznámit ostatním. V čem se ale oba zákony rozcházejí, je otázka, zda zastupitelé mají nebo nemají rozhodovat, jestli takového představitele města z hlasování vyloučí, či nikoliv.

„Zákon o střetu zájmu uvádí, že zastupitelé nemusí hlasovat o vyloučení člena z hlasování. Zákon o obcích to naopak ukládá,“ podotkl Zdeněk Krenický.

Zároveň také poukázal na to, že v případě striktního dodržování zákona o obcích by nemohli členové zastupitelstva hlasovat o rozpočtu města, protože v něm schvalují také své odměny. Někteří zastupitelé jsou navíc řediteli příspěvkových organizací města, tudíž také při hlasování o rozpočtu v podstatě „kopou za svůj tým“.

Odvolání usnesení ohledně navýšení příspěvku města na penzijní připojištění svých zaměstnanců nakonec zastupitelé neodhlasovali. Platné tak zůstává říjnové usnesení.