Vyhledávací studii, na kterou jako první upozornil server HlídacíPes.org, pro ŘSD vypracovala specializovaná společnost PUDIS. Hlavním cílem je najít nový koridor pro stávají silnici vedoucí z Liběchova na Mělnicku do České Lípy, který by vedl co nejvíce mimo Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko.

Studie v současné době počítá se dvěma hlavními variantami, obě s výchozím bodem v Liběchově. Delší, přibližně 28 kilometrů dlouhá trasa, má vést nad Štětím, Hoštkou, okolo Snědovic a dál kolem Julčína a Rašovic na Úštěcku. Pokračovat ke stávající silnici I/15 má přeložka okolo Skalky a Blíževedel na Českolipsku a napojit se na nový kruhový objezd nad Kravařemi. Druhá varianta počítá s tím, že přeložka povede od Stračí na Štětsku na Sukorady a Tuhaň směrem k Dubé. Obě navržené trasy mají navíc své subvarianty.

Skutečnost, že se nová komunikace „zakousne“ do úrodné krajiny a místy povede i v těsné blízkosti domů, většina obyvatel dotčených vesnic striktně odmítá. Na mnoha místech lidé podepisují proti stavbě přeložky petice. Negativní vyjádření k vyhledávací studii už společnosti PUDIS poslala za obec Snědovice a její místní části tamní starostka Zuzana Petkovová. „Ve středu ráno jsem mluvila s projektanty, jak to vypadá a zda nám přijde nějaké stanovisko. Zástupce Pudisu mi sdělil, že čekají ještě na jedno vyjádření a pak vše předají ŘSD,“ řekla Petkovová, která podobně jako ostatní starostové nemá kromě studie více bližších informací.

Starosta Štětí Tomáš Ryšánek sdělil, že radnice požádala o schůzku, kde by byl zástupcům města záměr více objasněn. „Jde o výrazný zásah do našeho územního plánu. V současné době připravujeme nový a právě naše místní části, kterých se přeložka týká, jsou tam brané jako určitá odpočinková zóna. Je to jediný směr, kam se lze ze Štětí vydat do přírody,“ uvedl starosta s tím, že oficiální prohlášení chce město vydat až po dalším jednání.

S negativním vyjádřením k přeložce počítá za dotčené území na Úštěcku starosta Jan Mazíni. Obyvatelé tam dostali k dispozici dotazník, kde se ke studii mohli sami vyjádřit. Po vyhodnocení dotazníku následně o konečném stanovisku rozhodnou zastupitelé. „Od počátku je z veškeré komunikace zřejmé, že město nakonec vydá k záměru Ředitelství silnic a dálnic negativní stanovisko,“ nastínil Mazíni, který je v kontaktu s některými starosty dalších dotčených obcí. Pro další vyjednávání jsou připraveni zaujmout společný postup.

Varianty přeložky silnice I/9 Liběchov - DubáVarianty přeložky silnice I/9 Liběchov - DubáZdroj: ŘSD

Na Úštěcku má mimo jiné přeložka vést i v bezprostřední blízkosti Přírodní rezervace Na Černčí u Julčína. Evropsky významná lokalita v borovicovém lesíku mezi poli je domovem řady vstavačovitých rostlin a dalších ohrožených a chráněných druhů. Odtud navržená silnice vede do lesa na Pískovou výšinu u Rašovic, kde se nachází zdroj pitné vody.

Místní lidé, kteří s přeložkou nesouhlasí, mezitím podepisují nebo připravují petice, které předávají zástupcům svých obecních úřadů. Přes osm set podpisů shromáždili během týdne například obyvatelé obcí v katastru obce Blíževedly. Z velké části je podpořili i lidé, kteří tam nebydlí. Za petiční výbor o tom informoval Libor Šveňha ze Skalky u Blíževedel.

„Konkrétně u Skalky by silnice vedla kolem prvních domů. Vadí nám podstatné zvýšení intenzity dopravy spojené s hlučností či prachem. Skalka je navíc oblíbená u turistů, kteří tu hledají klid a cyklistické trasy. Místo toho by tu hučela nákladní auta,“ nelíbí se Šveňhovi.

Plány na novou silnici odmítá také starostka Blíževedel Romana Dvořáková. Vesnici pod vrchem Ronov by přeložka obešla buď ze západu nad údolím zříceniny hradu Hřídelník, nebo by vedla právě okolo Ronova. „Je naprosto nepředstavitelné, že by tu taková komunikace měla vést. Podnikáme veškeré kroky k tomu, aby tato studie nebyla vůbec zrealizovaná,“ řekla Dvořáková.

Nepřípustný je úmysl ŘSD také pro Ericha Vodňanského, jenž hospodaří na rodinné farmě na Stranném u Blíževedel. Pozemky má nejen v blízkém okolí, ale také u Skalky a u Rašovic. „Nejde v podstatě jen o ten kus, který řeší tu komunikaci, ale změní to ráz celé krajiny a její obhospodařovatelnosti. Bude to mít vliv na půdu a na biodiverzitu jako takovou. Na našich polích se snažíme o velkou pestrost, máme také pastviny pro masný skot a vysazujeme původní ovocné odrůdy,“ popsal Vodňanský. Uvažovaná přeložka mu hospodaření ztíží a na některých plochách i znemožní tím, že je protne a zabere. „Zrovna v Rašovicích je velmi kvalitní orná půda, a o ni jako zemědělec přijdu,“ doplnil.

V souvislosti s uvažovaným spuštěním velkokapacitní spalovny komunálních odpadů v elektrárně Mělník u Horních Počapel se řada lidí obává také navýšení nákladní dopravy, která bude po přeložce do spalovny navážet odpad. Patří mezi ně například Pavla Renkerová, jež má v Rašovicích trvalé bydliště, ale kvůli zaměstnání pobývá i ve středních Čechách. Odbornice se zaměřením na toxikologii a odpadové hospodářství upozornila, že nová komunikace může otevřít cestu k navážení tuhých zbytků po spalování odpadu do oblasti Úštěcka a Českolipska.

„Snahy o využití velkých objemů podobných materiálů například na nechráněném povrchu terénu, již v minulosti byly, například „rekultivace“ pískoven a bývalých lomů. Moje odmítavé stanovisko k přeložce silnice I/9 do blízkého sousedství Úštěku lze tedy kromě zásadního zásahu do krajiny vyjádřit i tak, že v místech, kde rychlostní silnice nebude, je malá pravděpodobnost ukládání strusky a popílku ze spalování komunálního odpadu,“ shrnula Renkerová.

Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová uvedla, že náhradu stávající silnice I/9 organizace prověřuje kvůli jejím nevhodným parametrům, kdy není možné s ohledem na chráněnou krajinnou oblast možná náprava. „Další případné varianty je možné prověřovat po dokončení této studie na základě jejích výsledků a závěrů z projednávání s obcemi a dalšími dotčenými subjekty. Jedná se o úvodní prověřovací studii ve fázi hledání trasy a výsledek tohoto hledání může být jakýkoli. Například i takový, že se žádná všeobecně přijatelná trasa nenajde,“ přiblížila Ledvinová.

Hovořit o termínu samotné stavby přeložky je podle ní nyní předčasné, neboť příprava může trvat více než deset let.