Měla to být užitečná diskuze komunálních politiků. Řeč je o setkání na radnici v České Lípě, které svolal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) jako reakci na hlasy zpochybňující důvody k novostavbě přeložky silnice I/9 mezi Dolní Libchavou a Novým Borem.

Podle některých účastníků debata sklouzla jen k ryze politickým proklamacím. Tvrdili, že přeložka je projektována, aby odlehčila dopravě v České Lípě, ale nebere ohledy na ostatní obce, kterých se stavba dotýká a které se od doby plánování v roce 1984 rozrostly téměř dvojnásobně. Podle nich politici neznají podrobnosti a nedokáží potřebu doložit reálnými čísly.

„Individuálním zájmům rozumím a do určité míry je chápu. Ale krajské stanovisko ke stavbě, která dopravně uleví celému regionu, se nemění a má naši plnou podporu,“ prohlásil hejtman Půta a připomněl, že celá trasa přeložky silnice I/9 o figuruje i v krajských plánech strategického rozvoje. Hejtman odmítl jakákoliv variantní řešení, po kterých volají lidé ze zasažených obcí. Lidově nazývaný českolipský obchvat se dle něj musí dostavět v celé trase.

Na uzavřené jednání přišel i hejtmanův náměstek pro dopravu a investice Jan Sviták (SLK), krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti), senátor Jiří Vosecký (SLK) a poslanec David Pražák ze Semil (ANO). Dorazil i krajský ředitel ŘSD Jan Wohlmuth.

„Věřím, že rozum zvítězí a stavba bude pokračovat, aby ulevila nejenom tisícům lidí v České Lípě, ale také stovkám obyvatel v dalších obcích. Tam na vybudování přeložky významné dopravní tepny čekají podobně jako my. Všichni chceme chránit přírodu. Nesmíme ale zapomínat na zájmy lidí,“ uvedla českolipská starostka Jitka Volfová (ANO). Podle ní je stávající situace neudržitelná a město obchvat potřebuje, aby v dopravních špičkách zůstalo průjezdné. „Jinak bude dopravních kolapsů přibývat, hlavně když je nutné kvůli opravám omezit dopravu na některé silnici, což dnes zažíváme v přímém přenosu,“ řekla Volfová.

Ne všichni na jednání sdíleli oficiální stanovisko. Kvůli dovolené chyběl zástupce Horní Libchavy, která projekt kritizuje nejdéle. „Úroveň diskuze mě zklamala, všichni politici byli povrchní. Jednají z pozic autorit, ale omezili se na projevy bez znalosti problematiky, nepoužili žádné relevantní důvody vedoucí ke stavbě. Z dat zmínil pár čísel jen ředitel Wohlmuth, ale ani on nezná jimi doložené prognózy dopravy,“ hodnotil debatu skalický místostarosta Josef Hrdlička. Zastaralé, avšak stále prosazované řešení pokládá v tuto chvíli za ukvapený krok.

„ŘSD ho protlačuje, protože ho má formálně nejlépe připravené. Každý hospodář by se ale nad tím měl zamyslet. Propojka na Dolní Libchavu má logiku, vyvede část kamionové dopravy z města, a to je zásadní,“ řekl Hrdlička. Podle něj by bylo správné po dokončení této etapy dva, tři roky sledovat dopady, řádně krok vyhodnotit a mezitím nechat Českou Lípu zpracovat moderní model vnitroměstské dopravy. „Dvacet let se tím nikdo nezabýval, třeba průtah Děčínem je dost podobný, a tam zvládli dokonalou analýzu i informovanost veřejnosti,“ podotkl místostarosta s tím, že prostřednictvím tzv. chytré studie dopravy by se zjistil nejen počet vozidel, ale i odkud a kam jedou.

Nejen on je přesvědčen, že by z těchto čísel vyplynul fakt, že převažující dopravní obslužnost na trase mezi Lípou a Borem vybudováním přeložky neklesne. Jak vyzdvihl, momentálně jezdí po silnici mezi Novým Borem a Českou Lípou 14 800 vozidel, když normovaná kapacita je 18 000 aut. „Nehodovost je zde na nízké úrovni, je možné, že k ní přispělo i nedávné opatření ŘSD v Pihelu a úprava v kopci u Chotovic,“ dodal.

„Z mého pohledu to jednání byla fraška, podstatné argumenty neměli, ani nechtěli slyšet jiné,“ přidal se místostarosta Slunečné Petr Koleňák, který poukazoval na dlouholetou absenci zájmu nalézt i jiná technická řešení, která by Lípě nepochybně ulevila. Je názoru, že město neřeší vnitroměstskou dopravu, ani situaci kolem nákupních zón a záměrně tak svou nečinností zhoršuje dopravní situaci a vyvíjí tlak na stavbu desetikilometrové přeložky, která by vůbec nemusela být. „Odpověděli mně, že se to koncem 80. let řešilo a je to nereálné. Jen nechtějí řešit jiné varianty, jelikož by se našly a byly by levnější,“ řekl Koleňák. Lidé v jeho vsi, která přímo na trase neleží, jsou přesvědčeni, že ale právě na ně dopadne velký díl hlukové zátěže ze silničního monstra.

Slibovanou stavbu Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo už před více než deseti lety. Dokončena zůstala jen část první etapy. Obcemi Horní Libchavou, Skalicí u České Lípy a Okrouhlou, ale i lidmi z Manušic kritizovaná trasa mezi Dolní Libchavou a Novým Borem má být dlouhá přes 10 kilometrů z toho zabere 1317 metrů mostů a vyjde na 2 miliardy Kč. Stavební povolení by investor chtěl mít v roce 2023 a stavební práce zahájit 2024. Uvedení do provozu zatím odhaduje v roce 2027. Aktuálně se k realizaci blíží etapa od Sosnové přes průmyslovou zónu v Dubici až na silnici směr Děčín, v Dolní Libchavě. Na dostavbu této etapy bylo vydáno územní rozhodnutí.