Více než tři sta tisíc korun rozdělilo letos město Česká Lípa místním školám na projekty prevence kriminality. Ty mají pomoci nejen předcházet páchání kriminality, ale také snižovat obavy z ní a poskytovat školákům informace o možnostech ochrany před trestnou činností.
Radnice v této oblasti podpořila šest českolipských škol. „Nejvyšší částku získala zvláštní škola Moskevská na program aktivního využití volného času, škola na Ladech pak například peníze použila na otevřené hřiště,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová.
Největší škola ve městě, ZŠ 28. října, se tématu věnovala celý měsíc. „V oblasti prevence kriminality se žáci druhého stupně mohli v uplynulém měsíci účastnit několika programů, které měly posílit jejich pocit bezpečí, a to nejen ve škole. Program byl sestaven pro jednotlivé ročníky,“ informovala nás Vlasta Skočovská, vedoucí projektu „Měsíc bezpečí“ na českolipské Základní škole 28. října.
Žáci šestých tříd se zapojili do cyklu sebeovládání a sebeobrany a také programu Naše třída – můj hrad, zaměřeného na prevenci šikany.„Žáci se učili správně jednat, správně vyhodnocovat problémové situace, pomáhat si, tolerovat se a především respektovat se,“ dodává Vlasta Skočovská.
Další ročníky druhého stupně školy se v besedách s odborníky věnovaly oblasti rodinného i trestního práva či absolvovaly přednášku na téma AIDS a drogy.

Další zprávy z regionu najdete zde