V Alzheimercentru Prácheň se o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence starají od roku 1996. Svou péči v centru postavili na unikátním konceptu, který mimo jiné zahrnuje i Bazální stimulaci. Alzheimercentrum Prácheň se této metodě věnuje a aktivně ji v péči u klientů s demencí používá již od roku 2011, kdy pracovníci přímé péče prošli prvním kurzem.

„Od té doby uplynulo mnoho času a naše zařízení má za sebou v oblasti Bazální stimulace ohromný kus cesty. V roce 2012 jsme obdrželi od Institutu Bazální stimulace první certifikát a zařadili jsme se tak mezi první oficiálně certifikovaná pracoviště Bazální stimulace. Jsme pyšní na to, že se nám certifikát podařilo obhájit i v letošním roce. Získaného mimořádného ocenění si velmi vážíme,“ říká ředitelka Alzheimercentra Prácheň, Lucie Kučerová a dodává, že za dvacet let praxe dokáží všem klientům nabídnout kvalitní kvalifikovanou péči postavenou na individuálním a vřelém lidském přístupu, možnostech a zdravotním stavu klienta.

Za příkladnou péči o tato pietní místa na více než desítce míst od Českolipska až po Semilsko předali v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje pamětní plakety zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák a hejtman Martin Půta.
Hejtman a ministerstvo ocenili ty, kteří pečují v kraji o válečné hroby

Koncept Bazální stimulace navazuje na vzpomínky, životní návyky a zkušenosti ze života tak, jak lidé žili před svou nemocí. „Jde o navázání kontaktu mezi klientem s jakýmkoliv omezením schopnosti komunikovat a ošetřujícím personálem či členy rodiny, stimulováním všech smyslových receptorů, které je klient ve svém zdravotním stavu schopen využít. V praxi mezi nejvíce používané prvky patří doteky, správné polohování, koupele, masáže, kontaktní dýchání či vestibulární stimulace, která pomáhá klientovi uvědomit si vlastní polohu těla a jeho hranic.

Nedílnou součástí je stimulace chuťovými, zvukovými, čichovými či optickými podněty (oblíbené předměty, vůně, potraviny, fotografie…), stimulace kožních receptorů, kdy klient reaguje na tlak, teplo, chlad, vibrace. U lůžka klienta je pak umístěna cedulka s označeným iniciálním dotekem. Pomocí Bazální stimulace se snažíme navázat na příjemné prožitky, vztahy a okamžiky uložené v paměti našich klientů, o kterých nám nemohou při svém onemocnění vyprávět, navodit pocit jistoty, podpořit uvědomování si své vlastní osoby,“ popisuje bazální stimulaci Lucie Kučerová.

Tým ve složení Zdeňka Navrátilová, Valérie Komárková a Matouš Kavan vyhráli krajské kolo a na finále v Příbrami měl možnost poměřit síly s dalšími dvanácti vítězi z celé republiky.
FOTO: Velký úspěch! Mladí ekonomové z České Lípy zabodovali v soutěži

Bazální stimulace dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují. A právě proto se tento koncept setkal s velkým ohlasem nejen v zahraničí, ale v posledních letech i v České republice. „A ačkoli předpokládá vysoké proškolení personálu a určitou časovou náročnost, pro své velkolepé výsledky v praxi se stalo běžnou součástí ošetřovatelské péče ve všech třinácti Alzheimercentrech. Jen málokterá zařízení se však mohou pyšnit certifikátem Bazální stimulace a my jsme hrdí na to, že jsme jeho držitelem a našim klientům dokážeme nabídnout tu nejkvalitnější péči,“ dodává Kučerová. Ocenění za dlouhodobou práci v oblasti Bazální stimulace převzal generální ředitel Alzheimercentra Marek Cita z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v průběhu vědecko česko-slovenského kongresu Bazální stimulace.