Dopis, který nenechal nit suchou na novoborském starostovi Jindřichu Marešovi, rozeslal všem svým kolegům zastupitel města František Novosad.

Píše v něm řadu důvodů, proč by podle něj právě Jindřich Mareš neměl být starostou Nového Boru. Jedním z méně závažných důvodů je podle něj to, že starosta místo aby řešil problémy na radnici, tak je medializuje a očerňuje tím město i městský úřad.

„Jeho mediální výhrady od doby zvolení Stanislavy Silné starostkou města vůči panu tajemníkovi a posléze i vůči ní samotné, vedly až k jejímu odvolání. Po jeho zvolení do funkce starosty se mnoho v řízení města nezměnilo. Navenek to vypadá, že Jindřich Mareš se opravdu stará. Jeho mediální aktivita nezná mezí. Já osobně mám však názor trochu jiný,“ uvádí František Novosad v dopise.

Podle něj starosta například neplní řádně usnesení Rady města, což dokládá i příkladem, kdy Rada města, potažmo starosta nesplnil úkol přijmout nový jednací řád.

Stejně tak podle něj neplní úkol informovat zastupitele města o průběhu jednání ohledně průmyslové zóny v Novém Boru.

Nikdo ani neinformoval zastupitele o tom, že Rada města svým usnesením vyslovila nedůvěru tajemníkovi města Antonínu Metálovi, přičemž součástí usnesení byla i pasáž, která povinnost informovat zastupitele obsahovala. „Nevím, kdo odpovídá za toto usnesení, ale pokud není uvedena žádná osoba, tak by to měl být starosta. Taktéž by zastupitelstvo mělo znát i důvod nedůvěry v personální práci tajemníka. Mě tajemník uvedl, že důvody mu zatím sděleny nebyly,“ píše dále František Novosad.

K obeznámení zastupitelů o neplnění úkolů přidává v dopise například i to, jak si mu lidé stěžují, že starosta v pracovní době sedává v restauracích v nedalekém okolí novoborské radnice s místními podnikateli.

„Ze strany občanů slyším často otázku, kdy pan starosta pracuje,“ stěžuje si dále zastupitelům a dostává se k popisování závažnějších problémů.

Dvě trestní oznámení

Ve výčtu zmiňuje František Novosad především dvě trestní oznámení, která na starostu podal osobně on sám. V prvním z nich z konce července letošního roku podezírá starostu z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Tehdejší místostarosta Jindřich Mareš totiž podle něj v letech 2006 a 2007 nezákonně uzavřel dodatky ke smlouvám o poskytování telekomunikačních služeb, přičemž smlouva byla pro město nevýhodná. Kromě toho také podle Františka Novosada čerpal pro sebe a své blízké benefity z těchto smluv plynoucí, čímž se měl nezákonně obohatit dle jeho odhadu o přibližně 60 tisíc korun.

V druhém popisovaném trestním oznámení podezírá starostu hned ze tří trestných činů. Podvodu se měl současný starosta údajně dopustit tím, že dopisoval, respektive falšoval zápisy v knize jízd služebního vozidla v letech 2005 a 2006, kdy vykonával funkci místostarosty. Tím se snažil zakrýt používání služebního vozu k soukromým účelům. To by podle Novosada mohlo být kvalifikováno jako neoprávněné užívání cizí věci. Oba tyto skutky pak podle něj prý mohou souviset i se zneužitím pravomoci veřejného činitele.

Jako důkazy toho všeho předložil František Novosad jak státnímu zastupitelství, tak svým kolegům v novoborském zastupitelstvu kopie knih jízd a k tomu účtenky na nákup pohonných hmot, které podle jeho zjištění v mnoha případech vůbec nekorespondují se zapsaným cílem jízdy. Údajnou škodu způsobenou tehdejším místostarostou Jindřichem Marešem a starostou Radkem Nastičem v tomto případě vyčíslil na více než 320 tisíc korun.
Na konci dopisu pak sám sobě i ostatním obeslaným zastupitelům pokládá otázku: „Je vůbec člověk, proti kterému jsou vedena dvě trestní řízení týkající se nakládání se svěřeným majetkem města, a tentýž člověk, který neustále v novinách očerňuje naše město a v pracovní době vysedává v restauracích, hoden zastávat tak důležité místo, jako je funkce starosty města?“

Zeptali jsem se proto Františka Novosada, co měl touto řečnickou otázkou na mysli. „Myslím si a doufám, že současný starosta už po prosincovém zasedání starostou nebude. Žádná jednání s kolegy v zastupitelstvu jsem nezahájil, avšak můj dopis hovoří jasně,“ sdělil Deníku František Novosad. Sám podle svých slov navrhovat odvolání starosty nebude a počká, zda to udělá některý z jeho kolegů. Jak by hlasoval on, je zřejmé. Koho by rád viděl ve funkci starosty ale neprozradil. „Nemám favorita. Myslím si, že na nějaký čas bychom se klidně obešli bez starosty a jeho povinnosti by mohl zatím vykonávat místostarosta, proti jehož práci nic nenamítám,“ dodal na závěr František Novosad.

Starosta se brání

Ačkoli nedávno jmenovaný starosta a někdejší místostarosta Nového Boru Jindřich Mareš tento dopis oficiálně nedostal, měl možnost si jej od kolegů přečíst a stejně jako ostrá jsou vyjádření proti němu, vyjádřil se ostře i on.

„Už dlouho jsem neviděl tolik účelových lží a nepravd na jednom místě,“ uvedl starosta a začal s vysvětlováním bod po bodu.

„Šablona jednacího řádu je vypracovaná a každý zastupitel ji dostal. Mají ji tedy všichni. Stejně tak všichni mají usnesení přijaté Radou města. Ty se rozesílají automaticky a kdyby je náhodou někdo neměl, může do nich kdykoli nahlédnout. Není tedy pravdou, že zastupitelé nevědí o nedůvěře vyslovené tajemníkovi úřadu,“ vysvětluje starosta a dostává se k průmyslové zóně.

„Ve hře jsou čtyři velmi vážní zájemci a jednání jsou na dobré cestě. Dělat nějaké závěry a sdělovat je by bylo ale předčasné a nemoudré. Obávám se totiž, že by se okamžitě našli spekulanti s pozemky či jiné překážky, které by rozvoji průmyslu zabránili. To se ostatně už stalo, když o průmyslové zóně jednali tajemník města a bývalá starostka. Sdělovali nekonkrétní a nepodložené informace a tím způsobili jen to, že majitelé pozemků si okamžitě začali diktovat neakceptovatelné podmínky,“ uvádí dále starosta.

K trestním oznámením podaným za údajné zneužívání služebního vozu a nezákonného uzavírání smluv na telekomunikační služby pak uvedl jen to, že jeho svědomí je čisté. Navíc i v těchto bodech podle něj František Novosad nepíše pravdu.

„Na závěr dopisu píše, že jsem trestně stíhaný. To není pravda. To, že někdo podá trestní oznámení ještě neznamená, že je ten druhý trestně stíhaný. Znamená to pouze, že se těmito podněty orgány činné v trestním řízení zabývají, což je ostatně jejich povinnost. Případné trestní stíhání by byl další krok, který by přišel ve chvíli, kdy by státní zástupce skutečně shledal, že jsem spáchal trestný čin. To se ale nestalo,“ uvádí dále Jindřich Mareš.
Vyčítání komunikace s tiskem a chození na obědy do místních restaurací považuje podle svého vyjádření za nesmyslné a účelové lynčování a nechce se k tomu ani vyjadřovat.