Neúměrně vysoká cena za dodávané teplo rozproudila krev nájemníkům na sídlišti Pražská v Doksech. Zdejší kotelnu provozuje společnost Lenoxa a.s. z Liberce. Dokští s ní odmítají podepsat smlouvu, na oplátku jim liberecká společnost vyhrožuje odstavením od dodávek tepla.

Zdejší nájemníci však nejsou jediní, s kým Lenoxa vede spory. „Ve smlouvě na letošní rok byla uvedena předběžná kalkulace na cenu tepla, která byla stanovena na 905 Kč/GJ. Takovou částku jednoznačně považujeme za nadsazenou,“ říká Roman Bláha, jeden z předsedů Společenství vlastníků bytových jednotek v Doksech a podotýká, že průměrná cena tepla v České republice je 620 Kč/GJ.

Ke slíbeným změnám nedošlo

Vzhledem k tomu, že Dokští odmítli tolerovat výši stanovené ceny, zprostředkovala zdejší Správa domů schůzku mezi nimi a ředitelem Lenoxy Janem Podolským. Na ní ředitel společnosti přislíbil, že připomínky ze strany dokských odběratelů tepla budou zapracovány do nové smlouvy. To se však nestalo, a proto ani nedošlo k podepsání smlouvy o dodávkách tepla pro letošní rok.

Společenství vlastníků se obrátilo na Energetický regulační úřad v Jihlavě, aby vstoupil do sporu a rozhodl. „Lenoxe jsme zaslali dopis o našem postupu. Jejich odpovědí bylo, že nemáme podepsanou smlouvu, a proto můžeme být od tepelné energie odstaveni,“ podotýká Bláha.

Ale energetický regulační úřad nejdříve musí dokončit kontrolu vyúčtování za rok 2006, které na úřad Dokští rovněž poslali kvůli sporu o cenu. „Bylo nám sděleno, že nejdříve musí dořešit tuto stížnost, a poté se mohou zabývat rokem následujícím,“ popisuje bezútěšnost situace Roman Bláha a dodává, že se, i přes vzniklé problémy, snaží o domluvu s dodavatelem.

„Bohužel to není možné. Jedním z argumentů společnosti je, že můžeme být rádi, že neplatíme tolik jako v České Lípě,“ podotýká Roman Bláha. Pro srovnání, podle ceníku uvedeného na internetu ČLT pro své zákazníky na letošní rok stanovila cenu na 637 Kč/GJ.

Problémy jsou i v Ralsku

Deník se pokoušel získat vyjádření od samotné společnosti. Pracovnice, jež zvedla telefon, sdělila, že kontakt je možný pouze přes mailovou poštu. Na zaslané otázky však nikdo nereagoval. Lenoxa a.s. má ale problémy se stanovením ceny za dodávané teplo i v dalších lokalitách. Jednou z nich je i Ralsko. Zde si liberecká společnost v loňském roce naúčtovala 974 Kč/GJ.

Jinými slovy za vytápění bytu o velikosti padesát metrů čtverečních v Ralsku zaplatili 17 tisíc korun jen za dodané teplo. „Stanovená cena nám přijde příliš vysoká, proto jsme se obrátili na Státní energetickou inspekci v Liberci a nechali přešetřit vyúčtování z roku 2007,“ říká Jindřich Šolc, starosta Ralska, s tím, že výsledky kontroly ještě neznají.

Místní zastupitelé se proto rozhodli, že obec ze svého rozpočtu alespoň částečně vypomůže lidem s platbou. „Vše ale záleží na výsledku šetření liberecké Státní energetické inspekce. Zjistí–li se, že došlo ve stanovení cen za rok 2007 k chybě, dá se předpokládat, že tomu tak bude i za rok 2008,“ podotýká Jindřich Šolc.

Śolc: Snažíme se dohodnout

Zatím se v Ralsku snaží rozklíčovat účetnictví Lenoxy sami. Podle starosty tvoří velkou část stanovené ceny splátky na postavenou kotelnu. „Leasing je příliš krátký, a tak jsou splátky poměrně vysoké. Snažíme se dohodnout s firmou, aby platby byly rozděleny na delší časové období, pak by mohla být cena za dodávané teplo nižší,“ vysvětluje starosta Šolc.

Podobnou situaci řeší i ve Višňové na Frýdlantsku. Zde nechali přezkoumat náklady na celkovou rekonstrukci kotelny v místní základní škole, kterou provedla Lenoxa a. s..

„Platíme příliš vysoký leasing, který se promítá do výše záloh za teplo za naši školu. Vznesli jsme proto požadavek vůči dodavatelské firmě, aby nám do konce května vyúčtovala rekonstrukci kotelny,“ uvádí Marie Matušková, starostka Višňové, a dodává, že i u nich již proběhlo sezení s místními týkající se ceny tepla dodávaného do domácností