Informaci potvrzuje i ředitelka Gymnázia v Mimoni Eliška Ráčková. „Přijímací zkoušky se budou konat tak, jak je oznámeno.“

„Přijímací řízení do prvních ročníků středních škol pro školní rok 2011/2012 proběhne regulérně a podle plánu,“ říká Radek Cikl, náměstek hejtmana pro resort školství.

Děti se podle něj nemusí bát hlásit na jakékoliv aktuálně vypsané obory, které je zaujmou. „Žáci mohou počítat s tím, že obor, k jehož studiu byli přijati, dokončí. To se týká i oborů, jichž by se měla reforma vzdělávání dotknout,“ dodává Radek Cikl.

Návrh reformy středního školství je nyní v připomínkovém řízení, vyjadřují se k němu především školy a obce. K podobným racionalizačním krokům má podle ministra školství docházet postupně v celé republice.

Talentovky proběhnou v lednu

Aktuálně začíná přijímací řízení na ty školy, kde se konají talentové zkoušky, tedy do oborů uměleckých a do sportovních škol. „Přijímací řízení do „ostatních“ oborů vzdělání bude vyhlášeno až koncem ledna. Ředitelé škol musí do konce ledna také zveřejnit kritéria, počty přijímaných žáků a termíny přijímacích zkoušek,“ doplňuje mluvčí krajského úřadu Jiří Langer. Vlastní přijímačky a následné vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se uskuteční v dubnu.

Termíny konání přijímacích zkoušek, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a kritéria budou také zveřejněné na webových stránkách kraje. Žáci devátých ročníků, kteří ještě nemají jasno o svém budoucím studiu, mohou školy navštívit během dní otevřených dveří.

Dny otevřených dveří

Gymnázium Mimoň - 13. ledna 2011
Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588 – 21. a 22. ledna
Střední průmyslová škola, Česká Lípa – 12. ledna nebo po domluvě
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor - 7. února