K tomu by rádi upravili asi kilometr dlouhou cestu mezi Bukovany a Chomouty, která je v dezolátním stavu. Oprava jen tady bude stát 1,6 milionu.

„Město neřadí tento úsek k prioritám oprav. Důvodem je i nedostatek peněz na rekonstrukce komunikací a jedinou šancí, jak na tuto opravu mít, je grantový fond Libereckého kraje,“ zdůvodnil místostarosta Stanislav Valdman, proč zastupitelé schválili žádost o dotaci ve výši cca 1 milion 135 tisíc korun. Město by mělo do vybudování úseku vložit z vlastních zdrojů necelého půl milionu korun.

Schvalování ale nebylo jednoznačné, například Libor Fafala vybízel k šetření penězi, kterých bude mít Nový Bor v příštím roce pomálu.
Z téhož grantového fondu Libereckého kraje by mohla být hrazena projektová příprava cyklostezky mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách. Žádost o dotaci novoborští zastupitelé rovněž schválili.

Na kole do Svoru

„Náklady na celkovou realizaci projektu jsou odhadované přibližně na dvacet milionů korun, a proto bude projekt zpracovaný tak, abychom mohli usilovat o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud ji získáme, pak na město připadne maximálně dvacet procent z celkových nákladů,“ podotkl místostarosta a dodal, že vyjednávání majetkových převodů, dělení pozemků či změn jejich využití už probíhají půl druhého roku.

Další cyklostezka by měla v budoucnu propojit Nový Bor a Svor s tím, že bude navazovat na cyklostezku v Německu. „Měla by vést podél silnice 1/13 pod železničním mostem a po staré silnici do Svoru,“ popsal trasu místostarosta. Zastupitelé schválili žádost o dotaci na projektovou přípravu k územnímu a stavebnímu řízení a k výběru zhotovitele díla.

„Žádosti o dotace jsme podali, byť je malá naděje, že tyto peníze obdržíme, poněvadž celá alokace pro Liberecký kraj je pět milionů korun. Přesto je třeba žádosti podat, aby se na krajském úřadu a mezi zastupiteli o projektech vědělo. Cyklodoprava má i tady bezpochyby budoucnost a je nanejvýš pravděpodobné, že dotační titul bude vypisovaný každým rokem. Musíme být prostě připraveni,“ dodal Stanislav Valdman.