Představitelé Svazku obcí Novoborsko jednali 21. ledna v Novém Boru. Starosta města Jaromír Dvořák je informoval o tom, jaké jsou vyhlídky na zachování novoborské léčebny dlouhodobě nemocných.

„Léčebna je součástí nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Z jednání s ředitelem akciové společnosti Petrem Chmátalem vyplynulo, že případné zrušení LDN je pouze ve stádiu úvah. Ani to nás však neuklidnilo, proto jsem své kolegy informoval o tom, jaké kroky pro zachování léčebny dlouhodobě nemocných podnikáme,“ uvedl starosta Nového Boru.

„Ve spádové oblasti žije přibližně sedmadvacet tisíc obyvatel a dojezdová vzdálenost z některých obcí do České Lípy je značně problematická.
Proto všichni starostové přítomní na jednání podpořili zachování LDN v Novém Boru,“ zdůvodnil Jiří Vosecký, předseda Svazku obcí Novoborsko.

Jiří Vosecký je starostou v Okrouhlé a pamatuje dobu, kdy se v Novém Boru rušila nemocnice a lékařská pohotovost. „Jak tehdejší ředitel NsP, tak nynější ředitel VZP Libereckého kraje nám tehdy přislíbili, že v Novém Boru bude vždy léčebna dlouhodobě nemocných zachovaná, a to právě z důvodů dojezdových vzdáleností do České Lípy,“ tvrdí Jiří Vosecký a zmiňuje petici za zachování novoborské LDN.

Podpisové archy budou v nejbližších dnech rozeslány do všech obcí mikroregionu, aby občané svými podpisy podpořili názor představitelů obecních samospráv.

Historie borské LDN sahá až do roku 1903, kdy se obce tehdejšího soudního okresu Nový Bor sloučily a vybudovaly nemocnici sloužící celému okresu. V nynější léčebnu se nemocnice proměnila už v 70. letech minulého století. Zařízení má kapacitu šedesát lůžek a jsou do něj umísťováni zejména pacienti z Novoborska.