Po jejím vyhotovení požádá město o stavební povolení a vyhlásí další tendr, a to na stavební firmu, která rekonstrukci provede.
„Vybraná firma kromě projektové dokumentace bude zajišťovat i inženýrskou činnost,“ doplnila starostka Hana Moudrá.

Vysvětlila zároveň, jaký bude postup. „Jestliže půjdou soutěže hladce, v divadle se odehraje sezona 2009 až 2010. Další sezonu tu již nezahájíme,“ vysvětlila s tím, že některá představení budou moci vidět diváci v kulturním domě Crystal. Bude jich ale jen malá část, protože jeviště kulturního domu není pro divadlo uzpůsobené.

Finance město už má na účtu

„Předběžná cena rekonstrukce včetně technologií je devadesát dva milionů korun. V investičním fondu máme pro tento účel osmdesát milionů,“ uvedla Hana Moudrá. Investiční fond tvoří z velké části peníze, které město utržilo za prodej akcií ČLT. Čerpání prostředků má svá pravidla, především musí být použity na investice dražší než deset milionů korun.

Rekonstrukce Jiráskova divadla dostala zelenou letos v květnu. Tehdy zastupitelé zvažovali dvě varianty: opravu stávajícího divadla nebo stavbu nového, kdy v úvahu přicházelo Jeřábkovo náměstí nebo prostor vedle kulturního domu Crystal.

Jan Riedl tehdy připomněl velkou bolest záměru rekonstrukce Jiráskova divadla: nedostatek parkovacích míst v bezprostředním okolí kulturního stánku. „Lidé, kteří jsou ochotní zaplatit za kulturu i vyšší částky, očekávají jistý komfort,“ upozornil.

V patře bude kavárna

„Revitalizaci Jiráskova divadla doporučila komise pro regeneraci městské památkové zóny. Náklady na projektovou dokumentaci nebudou nízké a budou hrazeny z položky na přípravu staveb,“ shrnula způsob financování Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města.
Studii navrhované rekonstrukce Jiráskova divadla zpracoval architekt Antonín Odvárka.

Ze strany Jiráskovy ulice je navržena přístavba vstupního vestibulu i s šatnou pro čtyři stovky diváků a nové toalety. Ve vyšším podlaží bude kavárna. Nad vstupem je také multifunkční prostor, který může sloužit pro komornější představení nebo pro výstavy. Sklon hlediště půjde na úroveň současné galerie a bude mít kapacitu asi tři sta míst.