Zabojovat o to, aby mohli postavit chodník, musí vedení radnice v Doksech. Jeho výstavba je součástí plánovaného zjednosměrnění horní části Zámecké ulice, které má vést ke zklidnění dopravy ve městě a vyšší bezpečnosti chodců v kritickém úseku od výjezdu od prodejny Lidlu směrem k sídlišti Pražská.

Zde je poměrně úzká vozovka, kde je prozatím dvousměrný provoz. Kvůli absenci chodníku tu dochází poměrně často ke kolizním situacím.
Jako kritický úsek vyhodnotil lokalitu i odborník, který zpracoval pro město generel dopravy. Ten doporučil, aby kvůli bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů, tu byl vybudovaný chodník a souběžně s tím i stezka pro cyklisty.

„Zamýšlené úpravy ale vyžadují prostor, a ten lze získat pouze podstatným zešikmením souběžné zámecké zdi. Ta je však zařazená mezi památky a Národní památkový ústav s jejím bouráním nesouhlasí,“ informoval místostarosta Doks Karel Kapoun.

Aby se vyřešila patová situace, přišel oslovený restaurátor s návrhem na minimální úpravy zámecké zdi, k nimž by měl stačit pouze souhlas stavebního odboru.

Stezku pro cyklisty vypustí

„Tak bychom získali potřebné místo alespoň pro chodník, který by měl být široký metr sedmdesát pět a od silnice oddělený vyznačeným pruhem. Plánovanou stezku pro cyklisty, která měla být součástí projektu, budeme ale muset vypustit,“ doplnil starosta Doks Zdeněk Krenický s tím, že dalším opatřením bude vyznačení přechodu pro chodce u kotelny na sídlišti.

Bez komplikací se oproti tomu obešlo vyřešení dopravní situace v dolní části Zámecké ulice, kde díky dostatečně široké vozovce město mohlo u hasičské zbrojnice vybudovat chodník už před časem.