„Důvodem takového kroku je, že docházelo k roztříštěnosti služeb, čemuž se chceme do budoucna vyhnout,“ vysvětluje Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě.

Doposud se dávky Cvikovským vypláceli v místě bydliště. Pokud však měli zájem o další služby úřadu práce, museli dojíždět do Nového Boru. „Od září budou obyvatelé Cvikova vyřizovat veškeré záležitosti spjaté s úřadem práce už jen v Novém Boru,“ doplňuje Marcela Ottová.

Podle ní ke zrušení kontaktního místa přispěla i jeho nízká využitelnost. „Ve vztahu počtu klientů k počtu našich pracovníků nebyla jeho efektivita taková, jaká by měla být,“ přiznává tisková mluvčí. Úřad práce ale svou činnost ve Cvikově úplně neukončí. V současné době jedná se zdejší radnicí o vytvoření sběrného místa, kam by místní obyvatelé mohli odevzdávat vyplněné dokumenty.

Marcela Ottová upozorňuje, že změny zasáhnou i pobočku úřadu práce v Novém Boru. „Nově budou všechny kanceláře v Egermannově ulici, kam budou sloučena obě dosavadní novoborská pracoviště,“ doplňuje Marcela Ottová a dodává: „Soustředěním veškeré agendy na jedno místo dojde podstatným způsobem ke zkvalitnění našich služeb.“