Tři stovky lidí podepsaly v Jablonném petici kvůli zachování historické kamenné hráze u Markvartického rybníka. Původní projekt na odbahnění vodní nádrže počítal s tím, že hráz zůstane, v novém záměru se s ní však už nepočítá.

Představitelé města argumentují tím, že vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení nelze už projektovou dokumentaci měnit. Prioritní je pro ně především zabezpečení valu, který poškodila povodeň v srpnu 2010.

Naruší krajinu

„My, občané Jablonného v Podještědí, žádáme prostřednictvím této petice, aby byl Markvartický rybník zachován ve svém původním historickém vzhledu. Především odmítáme nasypání jeho hrází makadamovým štěrkem či jiným kamenem. Tím by došlo ke zdevastování jeho historického půvabu, a to navíc v naší kulturní, chráněné oblasti Lembersko,“ stojí hned v úvodu petice.

Revitalizovat Markvartický rybník chtěli představitelé města již před povodní v roce 2010. Projekt se zaměřoval především na odbahnění a další ekologické úpravy, které by prospěly chráněným živočichům a rostlinám v oblastižijícím.

V roce 2010 ale přišla povodeň a hráz rybníka poškodila. V tom jak moc, se vedení města a petičním výborem rozcházejí.

Nezničila ji úplně

„Pro nový projekt podle vedení města mluví, že kamennou zeď u rybníka povodeň definitivně narušila. Ta ale až na některá místa zůstala neporušená. Navíc jsme pozvali odborníky a ti nám řekli, že hráz lze odborně rozebrat. Kameny by se pak očíslovaly, doplnily chybějící kusy a poté se uložily zpět na původní místo. Tento způsob byl popsaný v původním projektu, “ upřesnil zástupce petičního výboru z Jablonného v Podještědí Martin Rejman.

Obě strany se však shodnou, že hráz je potřeba zabezpečit a stabilizovat, na což se také celý projekt soustředí.

Některé členy petičního výboru totiž postihly předloňské srpnové povodně velmi výrazně.

„Vysvětlovali jsme lidem z petičního výboru, že abychom hráz zabezpečili, jinak to udělat nejde. Přesto jsme jim nabídli, že se v průběhu stavby pokusíme najít způsob, jak požadavkům petičního výboru vyhovět. Nesmí to ale znamenat výdaje navíc,“ podotkl starosta Jablonného v Podještědí Petr Sadílek. Martin Rejman oproti tomu připouští, že zachování historické hráze by si neplánované výdaje vyžádalo.

Projekt nesmí měnit

Starostova snaha lidem vyhovět také naráží na fakt, že právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele úprav na Markvartickém rybníce. V něm se počítá s upraveným projektem bez historické hráze, který navíc schválil Operační program životní prostředí (OPŽP). Ten totiž místním na projekt přiřkl dotaci přes čtyřicet milionů korun.

„Případná změna řešení po ukončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy se zhotovitelem již není z pohledu operačního programu možná. Jednalo by se o podstatnou změnu smlouvy a tím o narušení proběhlého řízení. Proto je nutné, aby součástí zadávací dokumentace byl již projekt ve své konečné podobě,“ odpověděla písemně na dotaz Martina Rejmana Lenka Melounová, která je pověřená řízením odboru ochrany přírody a odpadů na Státním fondu životního prostředí České republiky.

Je dobojováno

Zdá se tak, že už v podstatě není za co bojovat. Celá věc skončí v momentě, kdy město podepíše smlouvu o dílo s vítěznou firmou na realizaci upraveného projektu. Martin Rejman se však nevzdává. I za cenu toho, že celou realizaci tím pravděpodobně zdrží.

„Projekt by se mohl rozdělit a tím bychom mohli čerpat dotace z více fondů. Budeme kontaktovat i jiná ministerstva. Historickou hráz chceme zachovat v podstatě za každou cenu,“ prohlásil Martin Rejman.