Nejen o domácím vězení či o pomoci obětem zločinců se mohli nedávno dozvědět lidé, kteří zavítali na den otevřených dveří Probační a mediační služby ČR (PMS) v budově Okresního soudu v České Lípě, kde sídlí. Možnosti využily nejen školy, ale třeba i starostové nebo zástupci charitativních organizací.

Jak připustili sami úředníci PMS, pro část veřejnosti je služba včetně jejího názvu stále obtížně rozluštitelná a neznámá. „Už jsme se setkali s různými zkomoleninami. Lidé z nás někdy dělají nejrůznější jiné služby, třeba propagační a meditační či levitační službu,“ poznamenal ze zkušenosti vedoucí českolipského pracoviště PMS Jan Vavříček. Při srozumitelném výkladu jeho kolegů o jednotlivých „specialitách“ dokonce školáci ani nedutali. „Pálilo jim to, věděli na co se ptát, zajímali se,“ chválila Lucie Pácová, která hostům přiblížila výkon trestu domácího vězení.

Služba PMS byla zřízena, aby pomáhala chránit společnost před kriminalitou a jejím opakováním. Konkrétně se stará zejména o zajištění praktického výkonu alternativních trestů a opatření. Ve své každodenní činnosti usiluje o to, aby pachatelé znovu neporušovali zákon a aby zkusili udělat ve svém životě důležitou změnu. Úředníci PMS, kterých je na okres Česká Lípa jen pět, pracují nejen s obviněnými a odsouzenými, ale také s jejich oběťmi. „Oběť trestného činu má v trestním řízení spoustu práv, ale většinou o nich neví a nejsou uplatněny automaticky. S tím jim můžeme pomoci,“ řekl Vavříček.

Oběť může například žádat náhradu škody, ale musí skutečně požádat a napsat o tom soudu.

Pomáhají se obětem se soudem

„Staráme se o to, aby se oběť zorientovala v trestním řízení. Jsme tady jako nabídka, jsme i v zákoně o obětech, celá probační služba jako organizace, která obětem může pomoci,“ zmínil Jan Vavříček a dodal, že v současné době řeší 220 případů, kdy vykonávají dohled nad odsouzenými. K tomu obstarávají zhruba osm desítek trestů obecně prospěšných prací. A od ledna letošního roku už pro soud zpracovali 130 předjednání různých trestů, kdy se pracovníci PMS vyjadřují například k tomu, zda je u konkrétního pachatele vhodné uložit obecně prospěšné práce nebo nikoli.

Povinností úředníků je také navštěvovat domácnosti pachatelů či propuštěných vězňů. „Nejedeme je domů nachytat při něčem nekalém, bývají to domluvené návštěvy. Ověřujeme bydliště, zda pracují, zda platí své dluhy a tak dále. Vyžadujeme ale spolupráci,“ zmínil Vavříček, který si myslí, že ve většině případů jsou pro odsouzené a klienty spíše partnery. „Máme kromě běžné kriminality zkušenost i s nejzávažnějšími trestnými činy, jako jsou vraždy, loupeže se zbraní. Z veřejně známých případů dohlížíme na propuštěné muže z kauzy mačetového útoku v Boru, ti mají stanovené dlouhé dohledy a přísně uložené povinnosti,“ prozradila probační asistentka Jana Němcová.

Úředníci PMS jsou v kontaktu i s věznicemi. Trestanci se na ně obracejí s žádostmi o vyjádření k vhodnosti podmíněného propuštění. „Provádíme pro soud široké šetření, jestli se mají kam vrátit, jestli mají kde bydlet, zda mají zařízenou práci, nebo mají zajištěné léčení, protože hodně často pracujeme se závislými,“ přiblížil Jan Vavříček.

„Jde nám o stejnou věc - připravit odsouzené k návratu do společnosti,“ uvedl ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem Ladislav Blahník. Spolupráci s českolipským střediskem Probační a mediační služby si pochvaloval. „Je velmi dobrá a potřebná. Navzájem se doplňujeme,“ řekl Blahník.