close Voda pro obyvatele části Cvikova zůstává i nadále nepitná info Zdroj: SčVK zoom_in Voda pro obyvatele části Cvikova zůstává i nadále nepitná Do odvolání zůstává voda v části obce Cvikov I, Cvikov II, ulice Komenského, Havlíčkova, Husova, Malá, Mánesova, Martinovo údolí, Nová, Sídliště, Slovanka, Vančurova nepitnou. „Voda z kohoutku není vhodná pro pití. Je možné ji použít ke konzumaci pouze po převaření. Pro mytí je možné vodu použít, nicméně pro čištění zubů a vyplachování ústních dutin, doporučujeme z důvodu předběžné opatrnosti použít vodu z cisterny. Postiženou oblastí nadále projíždí cisterny dodávající pitnou vodu. Mateřskou školu zásobujeme samostatnou stacionární cisternou,“ řekla tisková mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

I nadále SčVK pokračuje na odstraňování poruch na vodovodním řadu, které se vyskytly v důsledku výkyvu teplot a s tím souvisejícím pohybem zeminy. „Na základě výsledků rozborů odebraných v pátek, o víkendu i v průběhu včerejšího dne, máme potvrzeno, že voda je mikrobiologicky nezávadná. Případný zápach může způsobit posílené hygienické zabezpečeni vody chlorem,“ doplnila Kardianová.

V pondělí byl nahrazen dvacetimetrový úsek zásobního řadu v třímetrové hloubce potrubím vedeným na povrchu. SčVK kontroluje celou vodovodní síť v dané oblasti a také obě prameniště. „Dnes znovu umyjeme vodojem. Napouštíme vodovodní řady do takového objemu, aby byl dosažen plný průtok vodovodním potrubím a bylo možné odhalit další možnou skrytou poruchu. Souběžně budeme pokračovat v odkalování vodovodní sítě. Zároveň opět odebereme vzorky vody pro vyhodnocení účinnosti nápravných opatření,“ uzavřela Kardianová.