Má tři dcery, je čtyřnásobnou babičkou a šestinásobnou prababičkou. Její manžel si kdysi přál, aby byla spíše v domácnosti, zajišťovala chod rodiny a věnovala se dcerám. Přesto si na paní Vlastu vzpomenou někteří obyvatelé Skalice, protože její poslední zaměstnání bylo na vrátnici místní sklárny.

„Maminka nám jako dětem často a moc pěkně zpívala. Byla velmi šikovná na ruční práce. Šila veškeré oblečení pro sebe i celou rodinu. Ráda pekla moučníky, mezi její oblíbené patří linecké koláče. I dnes jim dala přednost před nazdobeným dortem,“ říká dcera oslavenkyně paní Eva.

ŽIJTE STŘÍDMĚ

Zajímal nás ale i recept na dlouhověkost, a tak nám členové rodiny, kteří přišli paní Vlastě blahopřát, prozradili: Budete-li jako naše prababička žít střídmě bez alkoholu a cigaret, budete-li pravidelně chodit na procházky, pak si můžete dovolit i chleba se škvarky. Procvičujte si mozek a moc nesledujte televizi, maximálně sport.

„Byla jsem velmi mile překvapena, že mě paní Vlasta poznala. Vídala mě jako malou holku. Bydlela jsem totiž v sousedství. Rodinu Vogelových dobře znám a vím, že paní Eva se o svou maminku, když ještě bydlela doma, vzorně starala. Teď už paní Vlasta více než dva roky žije v Domově pro seniory na Ladech a dcera za ní dochází každý den,“ říká starostka Romana Žatecká, která ve čtvrtek přišla jubilantce poblahopřát společně s místostarostkou Alenou Šafránkovou. Oslavenkyni přinesly květiny, blahopřání a dárkový koš.