Za částku 2,3 milionu korun, kterou stanovil znalecký posudek, ji získala majitelka druhé poloviny objektu.Je to již třetí odsouhlasený prodej městského domu z celkem devíti nemovitostí, kterých se chce radnice zbavit. A teprve první, který dopadl úspěšně.

První dva prodeje totiž skončily odstoupením zájemců ještě před tím, než byla podepsána smlouva. To je případ domu č. p. 137 na Škroupově náměstí, který chtělo město prodat za 1,85 milionu korun. Ani budova č. p. 1969 v Bendlově ulici zatím nového majitele nenašla soukromá škola Klíč po odsouhlasení prodeje od koupě odstoupila.

Od března letošního roku, kdy radnice nabídla k prodeji pět nemovitostí, se podařilo prodat jen výše zmíněnou polovinu domu na náměstí T. G. Masaryka.

V nabídce realitních kanceláří zůstává objekt v proluce Jeřábkova náměstí za 800 tisíc korun, budova v Moskevské ulici za minimální částku 2,2 milionu korun, bývalá služebna městské policie na Škroupově náměstí za 1,8 milionu korun a TESCO dům v Bendlově ulici za minimální cenu 400 tisíc korun. Ta však platila jen v případě, že v budově zůstane škola. Zastupitelé tuto podmínku později zrušili a dům bude opět na prodeji za 1,2 milionu.

Žádná herna!

V září zastupitelé odsouhlasili zveřejnění záměrů prodejů dalších čtyř budov. Na kupce čekají domy č. p. 135 a č. p. 164 na náměstí T. G. M., areál bývalé hasičské zbrojnice v Havlíčkově ulici a areál v Pivovarské ulici. Základní podmínkou u všech prodejů je, aby v budově nevznikl žádný bar, herna nebo restaurace s automaty.

„Budovy, které jsme vytipovali k prodeji, jsou domy, pro které město nemá dlouhodobě plné využití. Musí se však starat o to, aby byly v dobrém technickém stavu. To však město samozřejmě stojí peníze. Abychom finanční prostředky ušetřili a měli možnost použít je na jiné účely, chceme tyto budovy prodat. Proto všechny budeme postupně nabízet k prodeji znovu. Na listopadovém zasedání jsme již schválili nové vyvěšení záměru prodeje domu č.p.686 v Moskevské ulici," uvedl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.