Jak již Českolipský deník informoval, zastupitelé schválili nová pravidla prodejů. Současně s tím měli dát zelenou ke zveřejnění záměru prodeje sedmi domů, z nichž některé jsou v centru města. K tomu ale nedošlo. Některým vadilo to, že předložený balík domů nesplňoval nová kritéria, mimo jiné vyčíslení nákladů na údržbu pět let dopředu.

Na otázky o plánovaných prodejích odpovídal místostarosta Jiří Kočandrle.

Můžete vysvětlit, proč se dělala nová pravidla?

Metodika neřeší, komu prodáme, ale co prodáme. Při výběru nemovitostí je jasným měřítkem ekonomika a to, že jsou to objekty, pro něž nemáme vlastní využíti a jejich údržba je finančně náročná. Na základě toho jsme vybrali budovy, jejichž prodej ekonomicky obhájíme. S tím souvisí, že u záměru nemůžeme zveřejnit náklady, když chceme kupce. To by je mohlo odradit. Detailní rozbory přijdou na řadu až poté. Cenu určí vždy znalec.

Na základě znaleckých posudků se v minulosti prodávaly domy v centru za cenu bytu v Praze…

Vím o tom. Aby nebyly pochybnosti, chceme znalce vybírat prostřednictvím soutěže. Uvažujeme o tom, že bychom nechali zpracovat hned dva znalecké posudky. Pochybnostem chceme zabránit také tím, že jen samotný záměr nebude zveřejněný pouze patnáct dní, jak ukládá zákon, ale padesát. Rovněž budou moci obyvatelé města sledovat prodej od samotného počátku do konce na webu města. Chceme jej zveřejnit na stejném principu jako veřejné zakázky.

A samotný prodej bude probíhat…

To, že se zveřejní záměr, ani náhodou neznamená, že je o prodeji rozhodnuto. O tom vždy rozhodnou jen zastupitelé, a to u každého objektu zvlášť. Na zastupitelích bude, jestli dají na doporučení pětičlenné komise, která bude prodej připravovat. Některé objekty chceme prodat prostřednictvím elektronické aukce. U jiných, které jsou například důležité pro podobu města, budou stanovené přísné podmínky pro kupující. Pokud ale zastupitelé řeknou prodeji ne, protože je dům na náměstí a měl by zůstat města, budu to respektovat.

Zastupitelé nyní nesouhlasili se záměrem prodeje sedmi domů. Zkusíte to znovu?

Ano. Jsou to objekty, které můžeme postrádat a ekonomicky je dlouhodobě neutáhneme, kvůli údržbě nebo protože se musí nutně opravit. Jejich prodej je součástí úsporných opatření. To, že jsme teď předložili první várku domů, určitě neznamená, že hned budou následovat další a rozprodáme město.