Jednalo se např. o workoutové hřiště, boxy na kola u Sportareálu, nová dětská hřiště, knihobudku nebo zenovou zahrádku a stojany na kola. Město chce další ročník vyhlásit v roce 2021. „Participativní rozpočet je skvělý způsob přímého zapojení občanů do chodu města. Občané nejen, že mohou přihlásit svoje návrhy, ale zároveň mohou hlasovat o ostatních návrzích a dát tak najevo svůj názor na to, který z nich by město mělo realizovat,“ řekla starostka města Jitka Volfová.

Spadlý strom v obci Velký Třebešov
Liberecký kraj zasáhne silný vítr. Někde budou po deštích stoupat řeky

Česká Lípa vyhlásila nultý ročník projektu Tvoříme město na jaře roku 2018. Po skončení lhůty pro přihlašování návrhů se na městském úřadě sešlo celkem 45 projektů od více než 35 navrhovatelů. Pracovníci města však vyhodnotili, že realizovatelných, tzn. těch, které splnily všechny stanovené podmínky, je pouze 22 z nich. O nich také hlasovala veřejnost, 20 návrhů pak získalo potřebných více než 30 hlasů.