Řemeslné dovednosti si mohli vyzkoušet v dílnách školy. Získali tak konkrétnější představu o volbě budoucího povolání.