„Projekt umožnil dvěma tisícovkám řidičů si zadarmo vyzkoušet základní kurz bezpečné jízdy a rozvinout si tak své znalosti a dovednosti, což se podařilo. Akce probíhala od února do června, vždy jeden víkend v měsíci,“ uvedl Pavel Dušánek, ředitel autodromu v Sosnové, kde se kurzy bezpečné jízdy Mogul Safety Cup 2009 konaly.

„Cílem Kurzu bezpečné jízdy neboli Školy smyku bylo naučit řidiče předvídat, zvládat vozy ve ztížených klimatických podmínkách a v krizových situacích, se kterými se mohou v silničním provozu kdykoliv setkat,“ doplnil s tím, že v obdobných akcích budou na autodromu pokračovat.

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, který se zakončení kurzů zúčastnil, připomněl, že situace na našich silnicích je poměrně vážná, že denně dochází k mnoha vážným dopravním nehodám a že v sázce jsou životy a zdraví účastníků silničního provozu.

„Proto každou akci, která přispívá k bezpečnosti na silnicích nejen v našem regionu, bude Liberecký kraj podporovat,“ řekl Stanislav Eichler. Mogul Safety Cup věnoval Dětské dopravní nadaci za odškolené řidiče 21 460 Kč.