Její trojrozměrný model spojený s virtuální procházkou představili členové občanského sdružení Na výsluní z Kamenického Šenova obyvatelům města. Součástí veřejné prezentace byla také anonymní anketa.

„Podle jejího závěru lidé náš projekt přijali velmi kladně, a už během samotného představení finální podoby Křížové cesty s námi o všem diskutovali,“ popsal předseda o.s. Na výsluní Václav Frömmel. Některým přítomným Šenovákům se projekt zalíbil natolik, že se na místě nabídli, že přijdou pomoci s jeho dokončením. Jiní zase přislíbili neméně důležitou finanční pomoc.

„Oceňujeme, že se lidem naše práce líbí. Ještě víc nás ale potěšilo, že se našli i tací, kteří přislíbili, že se na dokončení Křížové cesty, která je vlastně nás všech, budou s námi podílet,“ podotkl Václav Frömmel.

Členové sdružení sice loni obstáli v konkurenci dvacítky kvalitních projektů a získali tři sta padesát tisíc korun od Nadace Via na dokončení Křížové cesty, ale ty pokryjí v podstatě jen nezbytné odborné práce a nákup materiálu. Prakticky veškeré úpravy si musí nadšenci odpracovat sami.

„S rekonstrukcí zničené Křížové cesty, na níž první stavby vznikly již v roce 1500, jsme začali před dvěma lety. Od té doby se nám podařilo například obnovit a otevřít prameniště Svatého kříže,“ doplnil Václav Frömmel s tím, že třetí a závěrečnou etapu oprav chtějí dokončit do poloviny letošního září.