Čtyři transparenty budily ve středu 14. dubna ráno rozruch před Základní školou Karla Hynka Máchy v Doksech. Tři školáci a jedna žena zde tak projevovali odpor k vládním opatřením určujícím způsob nástupu dětí do škol při covidové pandemii. Na kartonech, které drželi nad hlavami, stálo: „Škola bez podmínek“ či „Proč mě nenecháte volně dýchat? Proč se musím učit online? Proč mi ubližujete?“ „Všichni vědí, že to nefunguje. Všichni vědí, že je to nesmyslné, že to škodí dětem, že je to protiprávní…ale všichni mlčí a dál to dělají,“ prohlásili protestující.

Podle Petra Chocholouška z Doks, který za protestem stojí, chtějí takto upozornit na špatný stav věcí a ukázat podobně smýšlejícím, že nejsou sami. Tvrdí rovněž, že nařízené testy na covid a roušky nesou rizika a komplikace a také nejsou zdarma. „V první řadě se nám jedná o zdraví našich dětí a dále i všech dětí a celé společnosti. Jde nám také o upozornění na lživou politiku strachu směřující k útlaku a ovládání společnosti, která míří k něčemu ještě horšímu, než tomu bylo za totality,“ uvedl aktivista.

U testování přibližně čtyřiceti dětí muselo v Plavech asistovat sedm učitelek, ale i dobrovolníci.
Testování provokovalo k rebelii. Většina škol v kraji se s ním vypořádala

„Rovněž jde o nesouhlas s neuvěřitelným rozkrádáním našeho státu, neúčelně a absurdně vynakládaným astronomickým částkám a potlačováním informací, které by mohly pandemii řešit mnohem efektivněji,“ dodal Petr Chocholoušek. Podle něj antigenní testy nejsou určeny k testování, k jakému jsou u nás nařízeny. Pokud totiž detekují až protilátky, tak podle něj nemohou najít nic v první fázi nemoci, kdy ještě dítě nemá teplotu a příznaky. „Namísto toho by zcela stačilo měřit dětem teplotu, jak to dělají třeba na letištích,“ nabádá a připomíná i nebezpečí vycházející z používání respirátorů. Je přesvědčen, že pokud Ústava zaručuje dětem právo na vzdělání bez podmínek, je zjevné, že je aktuálně pošlapáván zcela základní princip právní společnosti.

„Vládním podmínkám se naše děti nepodřídí, ačkoli by do školy chodily samozřejmě rády,“ zdůraznil otec rodiny a dodal, že demonstrantky budou chodit s transparenty před školu tak dlouho, než jim bude umožněno se dál učit

Petr Chocholoušek už také otevřeným dopisem požádal ředitele ZŠ, aby umožnil prezenční výuku jeho dcery bez dalších podmínek. Jak podotkl, nemá ale potřebu škole těžkou situaci více komplikovat. „Musím říci, že s námi jednají všichni velmi slušně. Pro mne to má velkou váhu, že i když si myslíme různé věci, můžeme se k sobě chovat stále jako rozumní lidé,“ dodal Chocholoušek.

Komnaty na Lemberku zahalil dým.
Komnaty na Lemberku zahalil dým. Odborníci „zatočili“ s červotoči

Ředitel základní školy Vlastimil Tuťálek pro Deník uvedl, že respektuje jiný názor na danou situaci ohledně testování ve školách, který má některý rodič nebo dítě. Škola je ale podle zákonů povinna chránit nejen zdraví žáků, ale i zdraví zaměstnanců. „Jsem přesvědčen, že současná nařízení porušuje rodič, který se před školou pohybuje mezi dětmi bez roušky a nerespektuje rozestupy. Zamezuje žákům, resp. zaměstnancům vstup do školy tím, že se se svými dětmi postaví před hlavní vchod školy. Není v pořádku, že před školou pořizuje záznamy přítomných žáků i dospělých,“ zmínil ředitel.

Podle ředitele Tuťálka všichni zaměstnanci daná pravidla respektují. Drtivá většina žáků, kteří od pondělí nastoupili k prezenční výuce, také opatření dodržuje, byť s nimi někteří rodiče i žáci nemusí nesouhlasit. „Testování žáků může být jedním z klíčových prostředků, jak snížit rizika nákazy onemocněním covid-19 a zároveň jak umožnit v co nejvyšší možné míře návrat žáků k prezenční výuce, aby jejich právo na vzdělávání bylo co nejvíce naplněno,“ prohlásil ředitel školy. „Stejně tak i povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest může přispět ke snížení přenosu „dýchacích“ virů, a tedy i ke snížení komunitního přenosu, zejména pokud je dodržováno v maximální možné míře,“ připomněl Vlastimil Tuťálek.