Tímto způsobem protestovali zemědělci napříč republikou proti vysokým cenám energií, omezování produkce potravin nařízením uvést až 9 % půdy do neprodukčních ploch a Společné zemědělské politice Evropské unie. Ta podle předsedy představenstva ZOD Brniště Petra Kubíčka vychází z příliš ambiciozních environmentálních cílů takzvané Zelené dohody.

„Omezování hospodaření na půdě považujeme v situaci pádivé inflace (dvou až tříciferný roční růst míry inflace - pozn. red.), nesmyslně vysokých cen energií, rostoucích nákladů na bydlení a vysokých cen potravin za vážný hazard s budoucností konkurenceschopnosti českého zemědělství,“ zdůraznil Kubíček.

Statný jelen skočil do silnice mezi Práchní a Novým Borem
To byl skok! Letící jelen překvapil řidiče cestou do Nového Boru

U malých podniků do 50 zaměstnanců a středně velkých podniků v zemědělství hrozí vlivem aktuálních problémů uzavírání provozů a chovů s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem na zaměstnanosti na venkově, jako jsou výroba zeleniny, mléka a obecně živočišné výroby.

Do protestní jízdy, které trvala přibližně hodinu, se zapojili i zemědělci z Českolipska. Stroje, které bylo možné částečně postrádat při sklizni kukuřice a dalších nutných pracích na polích, vyjely z Brniště směr Kamenice do Zákup, dále pokračovaly na Mimoň a přes Bohatice zpět do místa původního startu. „Chceme informovat veřejnost o našich postojích a naším cílem není nijak veřejnost obtěžovat,“ podotkl Kubíček.