Radnice v této souvislosti upozornila kompetentní instituce na opakované porušování platného územního plánu města. Kritizuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, který zde měl povolit rozsáhlou výrobu syntetických polymerů z původních 80 na 450 až 950 tun za rok. A jak se ukazuje, mohlo by to být ještě více.

„Teprve nyní a náhodně jsem obdržel informaci, že je před dokončením EIA k dalšímu navýšení zpracovávaných surovin až na 2 700 tun za rok, a to v lokalitě, kde náš územní plán neumožňuje průmyslovou výrobu. Proti takovému porušování zákona se budeme bránit všemi dostupnými prostředky,“ prohlásil starosta Jaromír Dvořák (SLK).

Kontrola hygieniků

Upozornil, že už při současném provozu uniká z hal do ovzduší silně zapáchající látka, což se nelíbí obyvatelům čtvrti. A stěžují si jak městskému úřadu, tak České inspekci životního prostředí.

Na prověrky stavu se zaměří i krajští hygienici. Podle jejich mluvčí Zuzany Balašové chtějí ve firmě zjistit mimo jiné, jaké používají umělohmotné granuláty. „Ověříme dodržování technologického postupu. Konkrétně zda jsou dodržovány teploty tak, aby nedocházelo k uvolňování škodlivých látek do pracovního prostředí i způsob odvětrávání,“ řekla Balašová.

Společnost získala v roce 2005 stavební povolení na výrobní halu, v níž měla probíhat výroba ztužujících prvků pro autosedačky o objemu 80 tun za rok. V té době vyrostla podle platného územního plánu na ploše, kde hlavním využitím měla být drobná výroba a bydlení.

To připouští i opoziční zastupitel Čestmír Doležal (ANO), který podniká hned vedle továrny.

Nynější kroky města ale považuje za zbytečné. „Byly tu bažiny a měla tu být průmyslová zóna, o tom rozhodlo město. Mně soused nevadí, i když moji zaměstnanci tady občas závan zápachu ucítí,“ popsal Doležal.

V polovině června 2016 nabyl účinnosti nový územní plán, který změnil funkční využití některých ploch včetně části, v níž probíhá výroba zmíněné společnosti. „Je tam jasně uvedeno, že zde lze umisťovat pouze malovýrobu, přidruženou výrobu, řemeslnou výrobu, nikoliv průmyslovou výrobou,“ zdůraznil Dvořák. Podle něj v rozporu s tím firma do hal dodala novou linku na úpravu pryže a úředníci kraje jí povolili enormní růst objemu výroby. „Krajský úřad si ani nevyžádal stanovisko našeho úřadu územního plánování, rozhodl o nás bez nás,“ zlobil se starosta s tím, že povolení úřad vydal bez jakéhokoli omezení či určení stanovení limitů.

Mluvčí hejtmanství Filip Trdla slíbil, že krajský úřad stížnost Nového Boru prošetří. „Vydáme oficiální prohlášení, až vše prošetříme,“ reagoval.

Továrna se brání

Vedení továrny si není vědomé ničeho špatného nebo nezákonného a kroky radnice se cítí zaskočené. Do zásadního omezení škodlivin a zplodin míní vložit milionové částky. „Stížnost na údajné porušování územního plánu považujeme za neoprávněnou, uvádí účelově nepřesné a zavádějící informace. Navíc kontraproduktivní, neboť dosud existovala snaha naší společnosti o vyřešení případných problémů,“ sdělil jednatel společnosti SAND Profile Jan Švadlenka.

Jak připomněl, firma přišla v roce 2005 do lokality kvůli velkému zájmu tehdejší reprezentace města získat pro tuto zónu zahraničního investora a které se na výrobní haly bylo podívat i u mateřské společnosti v Německu: „Viděli a věděli přesně, co vyrábíme i o předpokladu, že tady stejně jako tam bude několik výrobních hal,“ zmínil jednatel.