Živé řetězy, happening, desítky připomínek. Projev nesouhlasu s novým územním plánem České Lípy a s ním související možné stavbě velké nákupní galerie v historickém jádru města se odpůrcům vyplatil. Českolipští zastupitelé odsouhlasili změnu definice plochy parkoviště u OD Banco.

V důležitém dokumentu se změní z plochy pro občanskou vybavenost na odstavnou pro vozidla. Podle starostky Hany Moudré (ODS) tak vyslyšeli názor obyvatel.

Desítky připomínek

„Po veřejném projednávání upraveného návrhu územního plánu dorazily desítky připomínek od občanů. Ti si přáli, aby byla plocha u Banca určená pouze pro parkování. Na základě toho revokovali zastupitelé své usnesení," uvedla Hana Moudrá.

O zmíněné parkoviště v majetku města před časem projevil zájem soukromý investor. Plánoval na pozemku stávajícího OD Banca a sousední odstavné plochy postavit velké nákupní centrum. Lidé ale před časem jeho záměr odmítli v městské anketě.

Pro některé tak bylo rozčarování, když nedávno viděli parkoviště ve zveřejněném územním plánu jako plochu pro občanskou vybavenost. Tedy takovou, kde by jednou mohl stát objekt s obchody nebo kancelářská budova. Navíc by označené prostranství ukouslo zhruba deset metrů ze současné průchozí zóny s lavičkami mezi obchodními domy Andy a Banco.

Projednávání v květnu

Případná stavba by tak lehce zastínila pohled na secesní Unionku, která je jednou z nejcennějších budov ve městě. To vyprovokovalo obyvatele k nesouhlasným reakcím, které vyvrcholily hromadným podáváním námitek a připomínek k územnímu plánu.

A to navzdory ujišťování vedení radnice, že se v dokumentu pouze sladila definice plochy s platným regulačním plánem. Stejně tak, že není vůle prodávat parkoviště, což by bylo hlavním předpokladem k výstavbě obchodního domu.

Po aktuálním rozhodnutí už podle Hany Moudré nic nebrání schválení finální verze nového územního plánu. „Zastupitelům ho předložíme na jednání v květnu," upřesnila termín starostka. Ta doplnila, že se změna označení parkoviště promítne do regulačního plánu. „Obě územně plánovací dokumentace musí být v souladu," vysvětlila Hana Moudrá.

Za dokument, který určí podobu a život v dalších letech jak v samotné České Lípě tak i jeho přidružených obcích, město dosud vydalo 5,5 milionů korun.

Přípravu územního plánu provází od začátku v roce 2007 průtahy. Kvůli nedostatkům v dokumentaci a nedodržení smluvních termínů ze strany zhotovitele společnosti Kovoprojekta a. s. Brno práce vázly. Radnice proto vůči ní uplatnila sankce za zdržení a v jednu chvíli dokonce chtěla v krajním případě odstoupit od smlouvy.