Samo město se bude na vylepšení systému podílet necelými 300 tisíci.

„Hlavním cílem projektu je zvýšit a zlepšit systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany,“ charakterizuje projekt starosta Jaromír Dvořák a dodává: „Před povodněmi a přírodními živly budeme moci včas varovat obyvatele města Nový Bor, Bukovan, Janova a Pihelu.“

Systém umožní příslušným orgánům místní samosprávy získat včasnou informaci o hydrometeorologických podmínkách, a to především z přívalových srážek a přírodních živlů, a složkám krizového řízení umožní přijímat taková opatření, která budou minimalizovat škody na majetku a zejména ztráty na lidských životech.

Systém navíc obsahuje modul rozesílání SMS zpráv, pomocí nichž bude možné varovat například členy povodňové komise, radní, zastupitele nebo dobrovolné hasiče.

„Varovný a vyrozumívací systém budeme moci bezplatně využívat jako městský rozhlas, a to nejen v případech hrozícího nebezpečí, ale také v rámci běžných informací týkajících se chodu města,“ zdůraznil další přednost systému Dvořák.

Helena Plicková