„Z nich například vyplývá, že příčinou smrti 63letého zaměstnance firmy Purum bylo vdechnutí toxických látek. Laboratorní expertiza na místě havárie zajištěných chemických vzorků ukázala, že se jednalo o produkty chemické reakce vysoce koncentrované kyseliny sírové a silně zásaditého hydroxidu sodného s příměsemi dalších chemických sloučenin,“ řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

S vysokou mírou pravděpodobnosti bylo příčinou havárie nedodržení technologického postupu při likvidaci chemických látek ve firmě. To má ještě potvrdit vyžádaný znalecký posudek, na který stále čekáme. Prověřování případu tedy nadále pokračuje. Skutečnost, že jsme ve fázi prověřování, současně znamená, že jsme v souvislosti s kauzou ještě nikoho neobvinili.